Švenčiausiosios Trejybės iškilmė

Pirmąjį sekmadienį po Sekminių švenčiame Švč. Trejybės iškilmę. Šiame vaizdo įraše šv. Chosemarija kalba apie bendravimą su trimis Švč. Trejybės Asmenimis (nustatymuose pasirinkite lietuviškus subtitrus).

Katalikų Bažnyčios mokymas apie Švenčiausiąją Trejybę

Koks yra pagrindinis krikščionių tikėjimo ir gyvenimo slėpinys?

Pagrindinis krikščionių tikėjimo ir gyvenimo slėpinys yra Švenčiausiosios Trejybės slėpinys. Krikščionys yra pakrikštyti vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Ar įmanoma Švenčiausiosios Trejybės slėpinį pažinti vien žmogaus protu?

Dievas paliko savo trejybiškosios Būties pėdsakų kūrinijoje ir Senajame Testamente; tačiau jo Būties gelmė – Šventoji Trejybė yra slėpinys, nepasiekiamas žmogaus protui, taip pat Izraelio tikėjimui iki pat Dievo Sūnaus įsikūnijimo ir Šventosios Dvasios atsiuntimo. Šis slėpinys apreikštas per Jėzų Kristų ir yra visų kitų slėpinių šaltinis.

Kaip Bažnyčia išreiškia savo trejybiškąjį tikėjimą?

Bažnyčia išreiškia savo trejybiškąjį tikėjimą išpažindama vieną Dievą trijuose Asmenyse: Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Trys dieviškieji Asmenys yra vienas Dievas, kadangi kiekvienas iš jų tapatus vienintelei ir nedaliai dieviškosios prigimties pilnatvei. Šie Asmenys realiai skiriasi santykiais vienas kito atžvilgiu: Tėvas gimdo Sūnų, Sūnus gimsta iš Tėvo, Šventoji Dvasia kyla iš Tėvo ir Sūnaus.

Kaip veikia trys dieviškieji Asmenys?

Neatskiriami kaip vienatinės prigimties dieviškieji Asmenys yra neatskiriami ir veikimo požiūriu. Trejybės veikimas yra vienas ir tas pats, tačiau vieningame dieviškajame veikime kiekvienas Asmuo dalyvauja tokiu būdu, koks jam būdingas Trejybėje. 

„O mano Dieve, mano garbinamoji Trejybe […]. Nuramink mano sielą. Padaryk ją savo dangumi, mėgstama buveine ir atilsio vieta. Tenepaliksiu tavęs niekada vieno, bet tebūsiu čia visà, pažadinta tikėjimo, apimta garbinimo, atsidavusi tavo kūrybingam veikimui“ (pal. Švč. Trejybės Elzbieta).

 Katalikų Bažnyčios katekizmo santrauka