Marijos Nekaltojo Prasidėjimo devyndienis

Gruodžio 8 d. švenčiame Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Prisimename Marijos slėpinį, kurį 1854 m. paskelbė Pijus IX – Marija jau pačiame pradėjimo momente buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. Nuo lapkričio 30 d. iki iškilmės (gruodžio 8 d.) vyksta devyndienis. Štai keletas minčių, kaip pasiruošti šiai šventei savo malda, darbu bei pasiaukojimu.

Dienos meditacija (9/9): Marija Evangelijoje kartais sunkiai pastebima, bet visada vietoje – visada prie Jėzaus. Tegu Ji padeda mums surasti Jį visose savo gyvenimo aplinkybėse, bet ypač ten, kur tai paprasčiausia – per šv. Mišias. 

Per šį Mergelės Marijos devyndienį, Šurmulyje kasdien bus skelbiama po vieną trumpą meditaciją. Ši šventė taps dar viena proga gilinti savo saitą su Mergele Marija, prašyti Jos užtarimo dideliuose dalykuose ir augti meilėje Jai bei Jos Sūnui, Jėzui.

🎧 Ankstesnių dienų meditacijos.