Number of articles: 10

Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai

Kovo 25 d. Bažnyčia švenčia išganymo pažadų išsipildymo paskelbimą. Tai Įsikūnijimo šventė: amžinasis Tėvo Sūnus įžengia į istoriją, tampa žmogumi Marijos, nuolankios Izraelio tautos mergaitės, kūne.

Gyventi tikėjimu

Prelato žinia (2021 m. kovo 19 d.)

Šv. Juozapo iškilmės proga, mons. Fernando Ocáriz mus kviečia ypač puoselėti savo šeimos židinį ir taip pat išeiti pasitikti kitas šeimas ir kitus žmones, kuriems reikia mūsų pagalbos.

Pastoraciniai laiškai

Maldos šv. Juozapui

Rinkinys maldų, paminėtų Popiežiaus Pranciškaus Apaštališkajame laiške „Patris corde“ ir dekrete, nurodančiame šv. Juozapo metų visuotinių atlaidų sąlygas.

Gyventi tikėjimu

Prelato žinia (2020 m. kovo 11 d.)

Ruošiantis šv. Juozapo iškilmei, Opus Dei prelatas kviečia prašyti ištikimo Dievo tarno, nuolat bendraujančio su Jėzumi, užtarimo.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2019 m. kovo 7 d.)

Bažnyčia - primena Prelatas šiame laiške - yra Dievo Tauta ir Kristaus Kūnas, todėl esame kviečiami „sentire cum Ecclesia“.

Pastoraciniai laiškai

Prelato laiškas (2011 kovo mėn.)

Kasdieniame gyvenime yra gausu progų parodyti Dievui savo troškimą prie Jo priartėti. Gavėnia, pabrėžia Prelatas, yra ypatinga akimirka dar labiau su meile didinti šias pastangas.

Cartas pastorales y mensajes

Prelato laiškas (2010 m. kovas)

Šiame laiške, pradėtame jau Gavėnios laikotarpiu, Mons. Echevarria siūlo „kiekvieną dieną atsiversti į Dievą kurią nors mūsų egzistencijos akimirką“.

Cartas pastorales y mensajes

Prelato laiškas (2009 m. kovas)

Krikščionių malda yra „širdžių simfonija“. Šio mėnesio laiške, įkvėptas minėtos Benedikto XVI frazės, Mons. Echevarria kalba apie vieningos maldos galią ir grožį.

Cartas pastorales y mensajes

Prelato laiškas (2008 m. kovas)

Šio mėnesio laiške daugiausiai dėmesio tenka įpusėjusiai Gavėniai. Artėjant Didžiajai savaitei, Prelatas ragina mylėti Dievą ir žmones su tokiu užsidegimu, koks užplūsta atletus, išvydusius finišo tiesiąją.

Cartas pastorales y mensajes

Prelato laiškas (2007-ųjų kovas)

Mons. Chavjero Ečevarijos (Javier Echevarria) laiškas Opus Dei tikintiesiems. Gavėnios proga Prelatas mus ragina kiekvieną „džiaugsmingai koreguoti savo asmeninį gyvenimą ir tarsi lėktuvui ar laivui pasiekti kelionės tikslą“.

Cartas pastorales y mensajes