Už mūsų dienų kankinius, Kristaus liudytojus

Šį mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis ypač už įvairiuose pasaulio kraštuose persekiojamus krikščionis, kurie rizikuoja savo gyvybe dėl Evangelijos.

Šį mėnesį noriu jums papasakoti istoriją, kuri atspindi dabartinę Bažnyčią. Tai istorija apie mažai žinomą tikėjimo liudytoją.

Kankinių drąsa, kankinių liudijimas yra palaiminimas visiems

Kai lankiausi Lesbo salos pabėgėlių stovykloje, vienas vyras man pasakė: „Tėve, aš esu musulmonas. Mano žmona buvo krikščionė. Į mūsų kaimą atvyko teroristai, pažvelgė į mus ir paklausė mūsų religijos. Jie pamatė mano žmonos kryželį ir liepė jai mesti jį ant žemės. Ji to nepadarė, ir jie mano akivaizdoje perrėžė jai gerklę“. Štai kas įvyko.

Tas vyras nedegė neapykanta. Jis sutelkė dėmesį į žmonos meilės pavyzdį, meilės Kristui, kuri paskatino ją priimti mirtį ir būti ištikimai iki galo.

Broliai, seserys, tarp mūsų visada bus kankinių. Jie yra ženklas, kad einame teisingu keliu.

Kai kas tvirtina, kad šiandien kankinių yra daugiau nei krikščionybės pradžioje. Kankinių drąsa, kankinių liudijimas yra palaiminimas visiems.

Melskimės, kad tie, kurie įvairiuose pasaulio kraštuose rizikuoja gyvybe dėl Evangelijos, užkrėstų Bažnyčią savo drąsa, misionieriška aistra, kad brangintume kankinystės malonę.

Šaltinis: Vatican News