Prelato žinia (2023 m. kovo 30 d.)

Opus Dei prelatas dėkoja už maldas dėl pasirengimo būsimam Neeiliniam visuotiniam kongresui ir informuoja apie kai kuriuos jo organizavimo aspektus.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Kaip žinote, Velykų savaitę vyks Neeilinis visuotinis kongresas, skirtas prelatūros statutams suderinti su motu proprio Ad charisma tuendum. Labai dėkoju jums už jūsų indėlį per šiuos mėnesius, meldžiantis už šį darbą, taip pat rengiant ir siunčiant daugybę pasiūlymų, kuriuos gavome. Prašau ir toliau melstis už šio visuotinio kongreso pasirengimą ir eigą bei rezultatus, kurie turi padėti mums atnaujinti troškimą, kad Opus Dei tarnautų Dievui ir Bažnyčiai visame pasaulyje.

Pasiūlymai buvo išnagrinėti Romoje, padedant ekspertėms ir ekspertams, kad Kongresui būtų pateikti konkretūs siūlymai. Į tuos, kurie nebuvo pritaikyti motu proprio pateiktam Šventojo Sosto prašymui, bus galima atsižvelgti, kaip sakiau savo spalio mėnesio žinioje, per būsimas darbo savaites, kai jos bus sušauktos. Jei taip pat pasitarnaus rengiantis kitam Eiliniam visuotiniam kongresui 2025 m. Tai labai vertinga medžiaga, už kurią norėčiau dar kartą jums padėkoti.

Tomis dienomis lygiagrečiai vyks kongreso moterų ir kongreso vyrų susitikimai, ir aš kartu su vikarais dalyvausiu abiejuose. Jie vyks Šventosios Marijos Romos kolegijoje ir Šventojo Kryžiaus Romos kolegijoje. Abu prasidės Šventomis Mišiomis. Po to vyksiančiose sesijose bus nagrinėjami pateikti pasiūlymai, o paskutinę dieną bus balsuojama dėl galutinio teksto. Baigsime Švenčiausiojo Sakramento palaiminimu ir Te Deum maldos kalbėjimu.

Skirtingai nuo kitų visuotinių kongresų, nesvarbu, ar jie būtų rinkiminiai – kai renkamas prelatas, ar eiliniai – kai nustatomi kai kurie apaštalavimo prioritetai, šiuo atveju nebus galima iš karto pranešti galutinio rezultato, nes jis turi būti nusiųstas Dvasininkijos dikasterijai, kad jį išnagrinėtų Šventasis Sostas, kuriam priklauso jį patvirtinti.

Visi visuotiniai kongresai yra labai ypatinga viso Dievo Darbo vienybės, taip pat Dievo Darbo vienybės su Šventuoju Tėvu ir visa Bažnyčia akimirka. Šiomis savaitėmis trokštame, kad itin gyvas būtų mūsų Tėvo siekis: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam.

Su didele meile jus laimina

jūsų Tėvas

Fernando Ocáriz

Roma, 2023 m. kovo 30 d.