Prelato žinia (2023 m. kovo 6 d.)

Opus Dei prelatas kviečia ir toliau melstis už apaštališkojo darbo koordinavimo projektą ir pasirengimą Neeiliniam visuotiniam kongresui.

Mensaje del Prelado (6 marzo 2023)

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Prabėgo jau dveji metai nuo tada, kai paprašiau jūsų malda remti apaštalinių veiklų skatinimo ir koordinavimo projektą. Visą šį laiką jums rašiau apie šio darbo eigą. Dabar norėčiau jums pranešti apie pastaruoju metu padarytus žingsnius.

Pastaraisiais mėnesiais Europoje atsirado trys nauji regionai: 2022 m. balandžio mėn. – Šiaurės Vakarų Europos regionas, apimantis buvusius Airijos, Didžiosios Britanijos, Nyderlandų ir Švedijos regionus; 2022 m. gruodžio mėn. – Vidurio Europos regionas – buvusių Austrijos, Vokietijos ir Šveicarijos regionų susijungimas; ir, nuo šių metų vasario 14 d. – Prancūzijos ir Belgijos regionas. Be to, po keleto mėnesių svarstymo, kai kuriems teritoriniams padaliniams jau pranešta apie būsimą kai kurių Azijos regionų restruktūrizavimą.

Toliau vis dar tikiuosi jūsų maldos už šiuos darbus ir už pasirengimą Neeiliniam visuotiniam kongresui, kuris įvyks jau netrukus.

Artėja šv. Juozapo iškilmė: patikėkime visas šias intencijas jo užtarimui pas Viešpatį.

Su visa meile jus laimina

Jūsų Tėvas

Fernando Ocáriz

Roma, 2023 m. kovo 6 d.