Kovo 13 d. - Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo metinės

„Tikroji valdžia yra tarnystė“, sakė Popiežius Pranciškus per pontifikato inauguracijos Šv. Mišių pamokslą, aukojamų šv. Juozapo iškilmės dieną 2013 m. Šventasis Tėvas drąsino visus krikščionis rūpintis aplinkiniais ir tarnauti jiems be išskaičiavimų.

Bažnyčia ir Popiežius

Brangūs broliai ir seserys!

Dėkoju Viešpačiui, kad šias šventąsias Mišias, pradėdamas savo Petro tarnybą, galiu švęsti Šv. Juozapo, Mergelės Marijos vyro ir visuotinės Bažnyčios globėjo, iškilmės dieną. Reikšmingas sutapimas – tai taip pat mano garbingojo pirmtako vardo diena; esame su juo meilės ir dėkingumo kupina malda.

Nuoširdžiai sveikinu brolius kardinolus ir vyskupus, kunigus, diakonus, vienuolius bei vienuoles ir visus tikinčius pasauliečius. Dėkoju už dalyvavimą kitų Bažnyčių ir Bažnytinių bendruomenių, žydų bendruomenės ir kitų religinių bendruomenių atstovams. Nuoširdžiai sveikinu valstybių ir vyriausybių vadovus, daugelio pasaulio šalių oficialias delegacijas ir diplomatinį korpusą.

Evangelijoje girdėjome, kad „Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save“ (Mt 1, 24). Šiuose žodžiuose jau glūdi Dievo Juozapui patikėta užduotis būti custos, globėju. Kieno globėju? Marijos ir Jėzaus; tačiau ta globa vėliau apima ir visą Bažnyčią, pasak palaimintojo Jono Pauliaus II: „Kaip šv. Juozapas su meile globojo Mariją ir su džiaugsmu augino Jėzų Kristų, taip jis globoja ir saugo savo mistinį kūną – Bažnyčią, kurios pirmavaizdis yra Švenčiausioji Mergelė“ (Apaštališkasis paraginimas Redemptoris custos, 1).

Visą Popiežiaus homilijos tekstą rasite čia.