Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai

Kovo 25 d. Bažnyčia švenčia išganymo pažadų išsipildymo paskelbimą. Tai Įsikūnijimo šventė: amžinasis Tėvo Sūnus įžengia į istoriją, tampa žmogumi Marijos, nuolankios Izraelio tautos mergaitės, kūne.

Opus Dei - Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai


  • Audio meditacija Naujas gyvenimas Kristuje (2020-03-26)


  • Audio meditacija Mergelės Marijos „taip“ (2020-12-30)