Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai

Kovo 25 d. Bažnyčia švenčia išganymo pažadų išsipildymo paskelbimą. Tai Įsikūnijimo šventė: amžinasis Tėvo Sūnus įžengia į istoriją, tampa žmogumi Marijos, nuolankios Izraelio tautos mergaitės, kūne.

Prieš metus žmonija buvo paaukota Švč. M. Marijos širdžiai

„Nepavarkime melsti Taikos Karalienę taikos malonės. Todėl norėčiau pakviesti kiekvieną tikintįjį ir bendruomenę, ypač maldos grupes, kasmet kovo 25 d. atnaujinti paaukojimo Dievo Motinai aktą, kad ji saugotų mus visus vienybėje ir taikoje“, – sakė Šventasis Tėvas Pranciškus trečiadienio audiencijoje.

PAAUKOJIMO NEKALTAJAI MARIJOS ŠIRDŽIAI AKTAS [2022 m. kovo 25 d.]

  • Audio meditacija Naujas gyvenimas Kristuje (2020-03-26)

  • Audio meditacija Mergelės Marijos „taip“ (2020-12-30)