Straipsnių kiekis: 60

Prelato žinia (2019 m. kovo 7 d.)

Bažnyčia - primena Prelatas šiame laiške - yra Dievo Tauta ir Kristaus Kūnas, todėl esame kviečiami „sentire cum Ecclesia“.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2019 m. vasario 14 d.)

Mons. Fernando Ocariz kviečia puoselėti vienybę - meilės vaisių.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2019 m. sausio 9 d.)

Mons. Fernando Ocariz, sveikindamas su Naujaisiais metais, ragina iš naujo suklusti Dievo balsui, kurį galime atrasti eilinėse gyvenimo aplinkybėse.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia Kalėdoms

Jėzus atneša taiką mūsų širdims ir mūsų namams, rašo Opus Dei prelatas Kalėdų sveikinimo laiške.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2018 m. liepos 1 d.)

Prelatas kviečia melstis už Bažnyčią, už Popiežių ir už tuos, kurie kenčia persekiojimus dėl Evangelijos.

Pastoraciniai laiškai

Gyventi tikėjimu Dievo Gailestingumu

Skelbiame trumpą Opus Dei prelato Mons. Fernando Ocariz žinią Dievo Gailestingumo sekmadienio proga.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2018 m. kovo 19 d.)

„Šiandien, su visa Bažnyčia, žvelgiame į Juozapą, tą teisų ir ištikimą vyrą. Prašykime jo užtarimo.“

Pastoraciniai laiškai

Prelato išrinkimo metinės: "Jaučiuosi lydimas jūsų maldos."

2017 m. sausio 23 d. popiežius Pranciškus Opus Dei prelatu paskyrė mons. Fernando Ocariz. Pirmųjų metinių proga, skelbiame trumpą jo savo ranka parašytą žinią.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2017 m. rugpjūtis)

Ėmimo į Dangų šventėje Mons. Fernando Ocariz prašo Šventosios Marijos padėti mums kelti širdies žvilgsnį link Dievo per visa tai, ko imamės.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2017 m. liepos 7 d.)

Dievas tikisi, kad mes, krikščionys, ištikimai ir drąsiai visiems nešime Evangeliją, nekintančią ir visa atnaujinančią.

Pastoraciniai laiškai