Prelato žinia (2021 m. balandžio 11 d.)

Opus Dei prelatas mus kviečia išgyventi Velykas džiaugiantis Kristaus prisikėlimu ir dėkingai prisimenant Viešpaties mums teikiamo džiaugsmo priežastis.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Šiuo Velykų laikotarpiu švenčiame didžiąją mūsų džiaugsmo priežastį: Kristus prisikėlė! Be to, kiekvienas turi ir kitų priežasčių džiaugtis: kai kas dėl to, kad jaučiasi mylimas ir suprastas artimųjų, kitas švenčia šeimos šventę, kai kam gerai sekasi darbe, dar kieno nors giminaičiai įstengia susitvarkyti su sunkumais ir žengti pirmyn, ir t. t. Visos šios tikrovės - didelės ir mažos, taip dažnai susipynusios su žmogišku ribotumu ir kančia - yra Dievo dovana ir rodo mums, kad Prisikėlusio Kristaus artumas kiekvieno iš mūsų gyvenime taip pat pasireiškia gėriu, kurį darome ar kuris mums nutinka.

Prisiminkime tas akimirkas su dėkingumu, net ir tada, kai į mūsų sielą nori įsibrauti šiek tiek liūdesio. Švenčiausioji Mergelė, kurią pripažįstame kaip savo džiaugsmo priežastį, padės mums būti laimingiems ir taip pat būti, kaip norėjo šv. Josemaría, „ramybės ir džiaugsmo sėjėjais“.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Roma, 2021 m. balandžio 11 d.