Kalėdinis Prelato sveikinimas (2020 m.)

Mons. Fernando Ocáriz žinia Jėzaus gimimo iškilmės proga.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus.

Šiais metais Kalėdų šventimas įgyja ypatingą atspalvį dėl pasaulinės sanitarinės krizės, kurią šiuo metu išgyvename. Galbūt prie Betliejaus atsinešime taip pat kokį nors rūpestį ar skausmą.

Kūdikėlio Jėzaus kontempliavimas prakartėlėje ar Jo Motinos rankose, aplinkoje pilnoje nepatogumų, taip pat materialinių, mums padeda tikėjimo akimis įžvelgti viso, kas atsitinka, dievišką ir žmogišką prasmę, stengiantis, taip pat dabartinėse aplinkybėse, atrasti Dievo meilę kiekvienai ir kiekvienam. Kūdikėlis Jėzus mus kviečia gyventi su laisva širdimi, neprisirišusia prie šios žemės dalykų, mokančia atpažinti tai, kas iš tikrųjų svarbu.

Palikime šias intencijas šv. Juozapo rankose, ypač šiais Šventaisiais metais, kuriuos Popiežius ką tik paskelbė.

Linkėdamas džiugių ir šventų Kalėdų, iš visos širdies jus laimina

jūsų Tėvas

2020 m. Kalėdos