Number of articles: 24

Opus Dei prelato kalėdinis sveikinimas (2021)

Opus Dei prelatas, mons. Fernando Ocáriz sveikina su 2021 m. Šv. Kalėdomis: „Žvelgti į Kūdikį, tikėjimo akimis matyti Dievo meilę mums, (...) suvokiant, kad tą pačią akimirką Dievas su meile žvelgia į mus“.

Nuo Opus Dei prelato

Popiežius Pranciškus priėmė Prelatą audiencijoje: „Kad visi būtų gatvėje ir apaštalautų“

Šįryt 9.15 val. popiežius Pranciškus priėmė Opus Dei prelatą mons. Fernando Ocáriz ir vikarą augziliarą mons. Mariano Fazio.

Nuo Opus Dei prelato

Portugalija: padėka už 75 veiklos metus

Mons. Fernando Ocáriz siuntė šiuos žodžius Opus Dei tikintiesiems ir draugams 75 metų nuo veiklos pradžios Portugalijoje sukakties proga. „Turime dėkoti Dievui už tarnystės Bažnyčiai ir daugeliui sielų vaisius“.

Nuo Opus Dei prelato

2017 m. sausio 23 d.: mons. Fernando Ocáriz išrinktas Opus Dei prelatu

Šiandien sukanka keturi metai nuo mons. Fernando Ocáriz išrinkimo Opus Dei prelatu. Šia proga norėtume priminti dvi citatas iš jo pasisakymų ir pasidalinti keliomis nuorodomis susijomis su jo išrinkimu.

Nuo Opus Dei prelato

Video: Mons. Ocáriz sveikina su Šventomis Kalėdomis

„Savo atsidavimu bandykime sekti Viešpaties pavyzdžiu, ypač Kalėdų metu, dovanodami save kitiems, tarnaudami kitiems“. Prelato žodžiai 2020 m. Kristaus gimimo šventės proga (lietuviški subtitrai).

Nuo Opus Dei prelato

Šv. Josemarios malda prie Gvadalupės Mergelės Marijos

Mons. Fernando Ocariz pasakoja apie Opus Dei steigėjo piligrimystę į Gvadalupės miestelį kur šv. Josemaria nukeliavo 1970 m. melstis Mergelės Marijos užtarimu už Bažnyčią ir pasaulį (lietuviški subtitrai).

Nuo Opus Dei prelato

Audiencija pas Popiežių Pranciškų: „Sekite pirmųjų krikščionių pavyzdžiu“

Šiandien 11:45 Šventasis Tėvas priėmė audiencijoje Opus Dei prelatą, Mons. Fernando Ocariz, lydimą vikaro pagalbininko, Mons. Mariano Fazio.

Nuo Opus Dei prelato

Prelato žinia (2020 m. sausio 5 d.)

Naujųjų metų pradžioje Mons. F. Ocariz kviečia atnaujinti tikėjimą Dievo meile mums.

Nuo Opus Dei prelato

Prelatas: Pasiruoškime šv. Kalėdoms šeimoje

Mons. Ksaveras Ečevarija ragina išgyventi šv. Kalėdų laiką rūpinantis šeimos nariais. Mums pavyks, jei daugiau bendrausime su Dievu ir imsime pavyzdį iš Šventosios Šeimos.

Nuo Opus Dei prelato

Prelatas: „Nepalikime persekiojamų krikščionių vienų!“

Rugsėjo pastoraciniame laiške Prelatas ragina Prelatūros tikinčiuosius: „Nepalikime vienų vyrų ir moterų, kurie visame pasaulyje kenčia arba yra persekiojami dėl tikėjimo“.

Nuo Opus Dei prelato