Prelato žinia (2021 m. kovo 19 d.)

Šv. Juozapo iškilmės proga, mons. Fernando Ocáriz mus kviečia ypač puoselėti savo šeimos židinį ir taip pat išeiti pasitikti kitas šeimas ir kitus žmones, kuriems reikia mūsų pagalbos.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Šiandien prasideda Popiežiaus Pranciškaus paskelbti metai, siekiant suteikti pirmenybę šeimos meilei, skatinant naujus būdus, kaip lydėti šeimas kelionėje į šventumą. Ši iniciatyva kelis mėnesius sutaps su praėjusį gruodį prasidėjusiais šv. Juozapo metais. Šis sutapimas gali būti proga ypač prašyti šventojo Patriarcho užtarimo, kad jis rūpintųsi mūsų ir viso pasaulio šeimomis, taip pat kad daug jaunų žmonių atrastų įsipareigojimo santuokiniam gyvenimui grožį, suvokdami krikščioniškosios šeimos evangelizacinę misiją.

Pastaraisiais mėnesiais dėl priemonių, kurių įvairiose šalyse buvo imtasi pandemijos metu, galbūt daugelį mūsų dienų teko praleisti uždarose patalpose, įsitraukus į namų ritmą ir darbus. Stengdamiesi gyventi vienybėje su Viešpačiu, su tikėjimu ir viltimi lengviau įveiksime skaudžias situacijas: savo ir daugelio šeimos narių kančias, artimųjų mirtį, vienatvę, ligas ar įtampą. Stengsimės tas akimirkas lydėti malda, artumu ir meile.

Šios aplinkybės taip pat suteikė galimybę labiau rūpintis kiekvienu žmogumi - ypač vaikais ir pagyvenusiais žmonėms - ir tarnauti kitiems atliekant įvairius namų židinio darbus. Krikščioniškoji šeima, pagal Nazareto namų pavyzdį, reikalauja, kad visi jos nariai dalyvautų tenkinant auklėjimo, priežiūros, poilsio ir kt. poreikius. Kiekvieno indelis yra būtinas ir nepakeičiamas, nors konkretus užduočių pasiskirstymas gali būti įvairus. Šia prasme gali padėti įsivaizduoti harmoniją tarp Juozapo ir Marijos, kuriems padėjo ir Jėzus, kai užaugo ir galėjo prisidėti namuose.

Šie metai taip pat gali būti proga ypatingai puoselėti šeimos jausmą ir atmosferą Dievo Darbo centruose ir visų mano sūnų bei dukterų namuose. Kartu raginu jus ieškoti būdų, kaip pasirūpinti kitomis šeimomis, nepasiturinčiais ir vargšais. Esu tikras, kad, iniciatyvos dėka kiekviena šeima ras kūrybingų būdų būti, kaip norėjo šv. Josemaría, „ramybės ir džiaugsmo sėjėjais“ (Kai Kristus eina pro šalį, nr. 30).

Šeimoms, kurios negalėjo susilaukti vaikų, taip pat atsiveria labai plati šeimos apaštalavimo panorama: tiek pašaukime savo tarpusavio meile būti šviesiu židiniu aplinkiniams, tiek dalijantis juo su draugais, giminaičiais ar pažįstamais, ir tokiu būdu bendradarbiaujant keičiant mūsų pasaulį į geresnius namus.

Artėjančio Pasaulinio šeimų susitikimo su Šventuoju Tėvu šūkis: „Šeimos meilė: pašaukimas ir šventumo kelias“ tiesiogiai mums primena šv. Josemaríos mokymą. Vyks kaip tik 2022 m. birželio 26 d. Paveskime ypač šv. Juozapui šių šeimai skirtų metų vaisius, prašydami šv. Patriarcho, kad suteiktų mums „malonių malonę: mūsų atsivertimą“ (Pranciškus, Apašt. laiškas Patris corde, baigiamoji malda); ir taip pat, kad geriau liudytume Dievo meilę savo aplinkoje, ypač šeimoje.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Roma, 2021 m. kovo 19 d.