Prelato žinia (2021 m. sausio 30 d.)

Šioje žinioje mons. F. Ocáriz mus kviečia prisidėti savo malda prie projekto gerinti Prelatūros apaštalinės veiklos koordinavimą ir efektyvumą.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Šiomis eilutėmis norėčiau pasidalinti su jumis vienu projektu, kad ir jūsų malda tiesiogiai prisidėtų prie jo įgyvendinimo.

Per pastaruosius mėnesius buvo atlikta studija apie Prelatūros teritorinių padalinių padėtį, siekiant suteikti naują impulsą apaštalinėms iniciatyvoms bei jas koordinuoti, sekant paskutinio Generalinio kongreso rekomendacijomis (plg. Pastoracinis laiškas, 2017-02-14, nr. 13 ir 15).

Ačiū Dievui, šv. Josemaríos ir jo pirmųjų įpėdinių indėlio dėka Dievo Darbas stabiliai veikia septyniasdešimt aštuoniose šalyse. Už tai esame labai dėkingi Dievui, kuris mus nuolat lydi ir laimina; taip pat dėkojame Viešpačiui žvelgdami į per pastaruosius ketverius metus atliktą darbą.

itin svarbus kiekvieno apaštalavimas jo profesinėje, šeimyninėje, visuomeninėje aplinkoje

Kartu suvokiame iššūkius, kuriuos dabartinei visuomenei, visame pasaulyje, kelia gyvenimas ir krikščionybės sklaida; tai situacijos, su kuriomis visi daugiau ar mažiau susidūriame ir kurios kai kur apsunkina apaštalavimą. Nors daugelyje vietų padaroma daug gero, norėtume Viešpačiui dar daugiau rankų, kurios prisidėtų prie to, kad Evangelijos džiaugsmas pasiektų paskutinį žemės kampelį. Nei kontrastas tarp pašaukimo ir apaštalinės misijos grožio bei mūsų asmeninių trūkumų, nei išoriniai sunkumai negali aptemdyti mūsų vilties ir džiaugsmo, tarnystėje Dievui, Bažnyčiai ir pasauliui.

Kita vertus, labai teigiama dabartinė tikrovė yra komunikacijos bei judėjimo tarp miestų ir šalių prieinamumas, leidžiantis sumažinti organizacinių ir valdymo struktūrų skaičių; suprantama, nekeičiant jų prigimties, nes „ne mūsų rankose atsisakyti, pašalinti ar pakeisti ką nors, kas susiję su Dievo Darbo dvasia ir organizacija“ (Instrukcija, 1934-03-19, nr. 20).

Struktūrų skaičiaus sumažinimas, kurį svarstė Centrinė asesorija ir Generalinė taryba, suteiks didesnį lankstumą ir veiksmingumą darbe ir, taip pat, daugiau dėmesio rūpinantis asmenimis, kiekvieno apaštalavimu jo profesinėje, šeimyninėje, visuomeninėje aplinkoje, kartu su ugdymo užsiėmimais Prelatūros centruose ar kilusiais iš jų iniciatyvos.

Esu palaikomas jūsų malda ir kiekvieno iš jūsų asmeniniu atsidavimu bei iniciatyva

Tai reikalauja dalinio teritorinio reorganizavimo. Jei, pvz., vadovavimui Dievo Darbo veiklai kuriose nors dviejose šalyse yra šiuo metu dvi komisijos ir dvi asesorijos, bus nagrinėjama, ar pagal dabartines galimybes ir turint omenyje per pastaruosius metus įgytą patirtį, gali būti veiksmingiau sudaryti vieną komisiją ir vieną asesoriją šioms dviems teritorijoms, išsaugant visas savo apaštalines iniciatyvas. Tai jau buvo įgyvendinta suvienijant Kroatiją ir Slovėniją. Kad ši reorganizacija vyktų toliau, žinoma, bus atsižvelgiama į kiekvienu konkrečiu atveju tuo suinteresuotas komisijas ir asesorijas, judant žingsnis po žingsnio.

Esu palaikomas jūsų malda ir kiekvieno iš jūsų asmeniniu atsidavimu bei iniciatyva, kad paverstume tikrove mūsų Tėvo žinią savo laikmečiu. Paveskime šį projektą motiniškam Švč. Mergelės Marijos bei - ypač šiais metais - šv. Juozapo užtarimui.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Roma, 2021 m. sausio 30 d.