Prelato žinia (2020 m. lapkričio 22 d.)

Kristaus Karaliaus iškilmėje mons. Ocáriz mus kviečia apmąstyti šv. Josemaríos žodžius, kad leistume Kristui karaliauti taip pat ir tarp mūsų.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Nedaug laiko praėjo nuo tol, kai jus pasiekė ilgas laiškas apie kai kuriuos mūsų atsidavimo Dievo Darbe bruožus. Norėčiau jus paraginti ir toliau skaityti jį vis iš naujo ir gilintis į šį laišką. Taip pat rėmėjus ir visus, dalyvaujančius šv. Rapolo veikloje, kviečiu atidžiai jį skaityti, nes tai gali jums padėti geriau pažinti Dievo Darbą ir laikyti jį labiau savu.

Ir toliau nenustokite pavesti Viešpačiui tuos, kurie vakar priėmė diakonato šventimus šiomis ypatingomis sanitarinėmis aplinkybėmis. Melskimės taip pat už visus žmones, kurie vis dar kenčia dėl pandemijos visame pasaulyje.

Šiandien, per Kristaus Karaliaus iškilmę, galime iš naujo medituoti šiuos šv. Josemaríos žodžius: „tam, jog Jis viešpatautų manyje, man reikia gausios Jo malonės. Tiktai šitaip kiekvienas mano širdies tvinksnis ir atodūsis, mano pats nereikšmingiausias žvilgsnis, mano paprasčiausias žodis ar jausmas pasikeis į hosanna mano Kristui Karaliui“ (Kai Kristus eina pro šalį, nr. 181).

Jaustis asmeniškai nutolusiam nuo šio idealo nėra motyvas laikyti jį nepasiekiamu nei nusivilti. Jei padarome tai, kas priklauso nuo mūsų, Dievo malonė, galbūt mums nepastebint, po truputį sutapatins mūsų širdį su Jėzaus Širdimi.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Roma, 2020 m. lapkričio 22 d.