Misionieriškas pavasaris Bažnyčioje

Misijų mėnesio pradžioje Šventasis Tėvas ragina sužadinti „naują impulsą Bažnyčios misionieriškajai veiklai“.

Šiandien reikia naujo impulso Bažnyčios misionieriškajai veiklai, kad drąsiai būtų skelbiamas miręs ir prisikėlęs Jėzus. Pasiekti paribius, Evangelijos dar negirdėjusius žmones, jų kultūras ir religines aplinkas – visa tai mes vadiname missio ad gentes.

Taip pat turime atsiminti, kad Bažnyčios misijos šerdis yra malda. Šį mėnesį, kuris yra ypatingasis misijų mėnuo, melskime Šventąją Dvasią, kad sužadintų naują misijų pavasarį tarp pakrikštytųjų ir Kristaus Bažnyčios siunčiamųjų.