Bažnyčia Kinijoje

Kovo mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis už Bažnyčią Kinijoje, prašant vienybės ir ištikimybės Evangelijai.

Šiandien Bažnyčia Kinijoje su viltimi žvelgia į ateitį. Bažnyčia nori, kad Kinijos krikščionys būtų tikri krikščionys ir geri piliečiai. Jie turi skelbti Evangeliją vengdami prozelitizmo ir siekti suskaldytos katalikų bendruomenės vienybės.

Melskimės, kad Bažnyčia Kinijoje toliau ištvermingai laikytųsi Evangelijos ir būtų vis vieningesnė.


Ankstesnės Popiežiaus maldos intencijos

Pasaulinis Popiežiaus maldos tinklas