Prelato žinia (2018 m. rugsėjo 1 d.)

Prelatas ragina aukoti maldą ir atgailą, kurios Šventasis Tėvas prašo „Laiške Dievo Tautai“.

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Prelato žinia (2018 m. rugsėjo 1 d.)

Stenkimės aukoti maldą ir atgailą, kurios Šventasis Tėvas prašė visų savo pastarajame „Laiške Dievo Tautai“. Vis labiau pamilkime Bažnyčią ir Popiežių. Mums bus naudinga prisiminti, kad Bažnyčia yra daugiau nei vyrų ir moterų susirinkimas, kurio dalimi esame, bet, kaip mokė šv. Josemaria, visų pirma tai „Kristus, esantis tarp mūsų; Dievas, ateinantis pas žmoniją, kad ją išgelbėtų, kuris mus šaukia savo apreiškimu, šventina savo malone, palaiko savo nuolatine pagalba mažose ir didelėse kasdienio gyvenimo kovose“ (Kristus eina pro šalį, n. 131).

Greitai švęsime devyniasdešimtąsias metines dienos, kai Viešpats parodė Dievo Darbą šventajam Josemaria. Kad pasiruoštume, stenkimės iš naujo atrasti, su nauja gelme ir atsivertimo troškimu, Dievo mums skirto asmeninio pašaukimo jėgą.

Prašau Jūsų maldos už būsimuosius kunigus, kurie rytoj priims šventimus, ir už Sinodą, kuris vyks spalio mėnesį.

Torreciudad, 2018 m. rugsėjo 1 d.