Už visiems atvirą Bažnyčią

Spalio mėnesio maldos intencijos vaizdo įraše Popiežius Pranciškus kviečia melstis, kad Bažnyčia, ištikima Evangelijai ir drąsiai ją skelbianti, vis labiau išgyventų sinodalumą ir taptų solidarumo, brolybės ir priėmimo vieta.

Ką reiškia sinodas? Tai reiškia eiti kartu. Sinodas – tai graikų kalbos žodis, reiškiantis ėjimą kartu, ėjimą ta pačia kryptimi.

Sinodas nėra apklausa, bet klausymasis pagrindinio veikėjo – Šventosios Dvasios

Dievas nori, kad trečiojo tūkstantmečio Bažnyčia suprastų, jog ji – tai bendruomenė žmonių, kurie keliauja tuo pačiu keliu, kurie keliauja kartu.

Sinodinė Bažnyčia – tai Bažnyčia, kuri klausosi, kuri žino, kad įsiklausyti yra kur kas daugiau, negu vien girdėti.

Reikia įsiklausyti į vieni kitų įvairovę ir atverti duris tiems, kurie yra už Bažnyčios ribų. Sinodas nėra tik apsikeitimas nuomonėmis ar parlamento posėdis. Sinodas nėra apklausa, bet klausymasis pagrindinio veikėjo – Šventosios Dvasios. Labai svarbi ir malda. Sinodas neįmanomas be maldos.

Pasinaudokime šia galimybe ir būkime artumo Bažnyčia, nes artumas – tai Dievo stilius. Dėkokime visiems žmonėms, kurie dėmesingai vieni į kitus įsiklausydami eina sinodiniu keliu.

Melskimės, kad Bažnyčia, visada ištikima Evangelijai ir drąsiai ją skelbianti, būtų vis labiau sinodiška, kad tai būtų solidari, broliška ir kitus priimanti bendruomenė.

Šaltinis: Vatican News