Straipsnių kiekis: 100

Prelato žinia (2017 m. spalio 10 d.)

Krikščioniui pridera dėkinga ištikimybė, nes ištikimi esame ne kuriai nors idėjai, tačiau Asmeniui: Jėzui Kristui.

Pastoraciniai laiškai

Prelato laiškas (2017 m. rugsėjo 24 d.)

„Ko ieškote?“, klausia Jėzus jaunuolių. Jeigu padėsime išugdyti sveiką ir stiprią širdį, jie gebės išgirsti Jėzaus kvietimą: „Ateikite ir pamatysite“.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2017 m. rugpjūtis)

Ėmimo į Dangų šventėje Mons. Fernando Ocariz prašo Šventosios Marijos padėti mums kelti širdies žvilgsnį link Dievo per visa tai, ko imamės.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2017 m. liepos 7 d.)

Dievas tikisi, kad mes, krikščionys, ištikimai ir drąsiai visiems nešime Evangeliją, nekintančią ir visa atnaujinančią.

Pastoraciniai laiškai

Prelato laiškas (2017 m. birželio 4 d.)

Šeimos, kurios padeda kitoms šeimoms. Prelatas kviečia prispildyti vilties ir su kūrybingumu prisidėti saugojant bei puoselėjant krikščionišką šeimą.

Pastoraciniai laiškai

Laiškas apie Generalinio kongreso išvadas

Prelatas savo 2017 m. vasario 14 d. laiške pristato Opus Dei apaštalinės veiklos gaires, suformuluotas sausio mėn. įvykusio Generalinio kongreso metu.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2017 m. gegužės 10 d.)

Mons. Fernando Ocariz kviečia maldoje palydėti popiežių Pranciškų kelionės į Fatimą metu.

Pastoraciniai laiškai

Prelato laiškas (2017 m. balandžio 5 d.)

Besiartinant Didžiajai savaitei Prelatas primena būtinybę, kad Jėzus Kristus taptų krikščionio gyvenimo centru.

Pastoraciniai laiškai

Prelato laiškas (2017 m. sausio 31 d.)

Tėvas savo pirmajame laiške kalba apie tai, ką išgyveno nuo jo paskyrimo Opus Dei prelatu praėjusio mėnesio pabaigoje, dėkoja už maldas bei primena savo pirmtaką vysk. Javier Echevarria.

Pastoraciniai laiškai

Prelatas

Mons. Fernandas Ocáriz yra trečiasis šv. Chosemarijos įpėdinis Opus Dei priešakyje.

Fernandas Okarisas