Prelato žinia (2018 m. liepos 1 d.)

Prelatas kviečia melstis už Bažnyčią, už Popiežių ir už tuos, kurie kenčia persekiojimus dėl Evangelijos.

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Prelato žinia (2018 m. liepos 1 d.)

Praėjusį penktadienį šventėme šv. Petro ir šv. Pauliaus iškilmę. Mišių evangelijoje dar kartą išgirdome Jėzaus pažadą Petrui: „Aš tau sakau: tu esi Petras [uola]; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės“ (Mt 16,18). Šie žodžiai primena mums dvasinį kelią, kurį jau nuo pat pradžių mums siūlo šv. Josemaria: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam.

Nuo pat Apaštalų laikų, Bažnyčia kentėjo ir tebekenčia persekiojimus bei vidinius išpuolius prieš vienybę. Ši tikrovė turi vesti ne į nusivylimą, bet paskatinti atnaujinti tikėjimo kupiną žvilgsnį — tai yra Dievo dovana - kuris pasireikš malda už Bažnyčią, už Popiežių ir ypač už tuos, kurie kenčia persekiojimus dėl Evangelijos.


Pamplona, 2018 m. liepos 1 d.