Gyventi tikėjimu Dievo Gailestingumu

Skelbiame trumpą Opus Dei prelato Mons. Fernando Ocariz žinią Dievo Gailestingumo sekmadienio proga.

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Gyventi tikėjimu Dievo GailestingumuDievo Gailestingumo šventovė Vilniuje

Šiandien, Dievo Gailestingumo sekmadienį, su Velykoms būdingu džiaugsmu liturgija mums primena šiuos šv. Jono žodžius: „Štai pergalė, nugalinti pasaulį, - mūsų tikėjimas!“ (1 Jn 5,4).

Jaudinančioje misijoje skelbti Evangeliją kiekvienai tautai, kiekvienai bendruomenei, kiekvienam žmogui, visi mes, Bažnyčios nariai, ne tik patiriame daug džiaugsmo, bet ir susiduriame su nemažai sunkumų. Išliksime gerai nusiteikę ir kupini vilties, jei gyvensime tikėjimu Dievo Gailestingumu. Šio tikėjimo negalime įgyti savomis jėgomis; tačiau, ypač kai jaučiamės silpni, galime prašyti jo kaip apaštalai Jėzaus: „Sustiprink mūsų tikėjimą!“ (Lk 17,5).

Roma, 2018 m. balandžio 8 d.