Prelato žinia (2018 m. rugpjūčio 6 d.)

Nigerijoje neseniai lankęsis Opus Dei prelatas dabar rašo iš Argentinos, dėkodamas Dievui už galimybę matyti tą pačią tarnystės dvasią labai įvairiuose kraštuose.

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Prelato žinia (2018 m. rugpjūčio 6 d.)

Per šių mėnesių keliones esu kupinas dėkingumo Viešpačiui matydamas, kad mano dukterys ir sūnūs tokioje gausybėje vietų pradeda ir plėtoja projektus, kad Kristaus žinia ir kvietimas į šventumą pasiektų daugelį sielų. Kai kurios iš šių iniciatyvų plačios, kitos – mažesnės, bet visada lydimos tarnystės dvasios ir nuoširdžios draugystės. Gražu daugelyje kraštų matyti tą pačią dvasią tokiuose įvairiuose veiduose.

Dar vienas džiaugsmo ir dėkingumo Dievui motyvas – tai įsitikinti, kad šie apaštaliniai darbai prisideda, kartu su kitų institucijų projektais, prie asmeninės ir socialinės žmogiškosios pažangos plačiose srityse dagelyje šalių.

Nepaliaukite vienijęsi su mano malda už visus jus.

Buenos Aires, 2018 m. rugpjūčio 6 d.

Viešpaties Atsimainymo šventė