Straipsnių kiekis: 101

Prelato žinia (2024 m. birželio 17 d.)

Artėjant šv. Chosemarijos šventei, Opus Dei prelatas kviečia apmąstyti vieną iš steigėjo gyvenimo bruožų – gerą nuotaiką.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2024 m. gegužės 15 d.)

Sekminių iškilmės proga Opus Dei prelatas kviečia apmąstyti Šventosios Dvasios veikimą mūsų sielose. Jis ragina toliau melstis už darbus dėl Statuto.

Fernandas Okarisas

Prelato žinia (2024 m. balandžio 20 d.)

Besirengiant artėjančiam Jubiliejui, Opus Dei prelatas skatina veiksmingai prisidėti prie Šventojo Tėvo paskelbtų Maldos metų.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2024 m. kovo 15 d.)

Artėjant Didžiajai savaitei, Opus Dei prelatas ragina apmąstyti, kaip savo gyvenimu padėti kitiems žmonėms susitikti Kristų.

Pastoraciniai laiškai

Prelato laiškas (2024 m. vasario 10 d.) | Apie paklusnumą

Naujajame pastoraciniame laiške Opus Dei prelatas apmąsto paklusnumą krikščioniškojoje žinioje bei pašaukimo Dievo Darbe tikrovėje.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2024 m. sausio 22 d.)

Opus Dei prelatas ragina dar karščiau melstis už taiką pasaulyje, už Bažnyčią, už Dievo Darbą.

Pastoraciniai laiškai

🎥 Prelatas sveikina su 2023 m. šv. Kalėdomis

Mons. Fernandas Okarisas visiems linki ramių šv. Kalėdų ir ragina prašyto Dievo tapusio vaikelio ramybės visam pasauliui. „Turime mąstyti,– rašo jis,– kur yra mūsų ramybės šaltinis. Jei skaitome laišką efeziečiams, iškart randame šią šv. Pauliaus eilutę: „Jis yra mūsų sutaikinimas”!“

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia šv. Kalėdoms (2023)

Prelatas ragina pasitikti Kalėdas palydint kenčiančius karą ir skurdą.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2023 m. lapkričio 15 d.)

Opus Dei prelatas praneša apie 2024 m. regionuose vyksiančias darbo savaites rengiantis 2025 m. eiliniam generaliniam kongresui.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2023 m. spalio 21 d.)

Opus Dei prelatas prašo maldos už vyskupų sinodą ir apmąsto Bažnyčią.

Pastoraciniai laiškai