Straipsnių kiekis: 9

Prelato laiškas apie broliškumą

Šiomis eilutėmis mons. Fernandas Ocáriz kviečia apmąstyti kai kuriuos nusistatymus ir ypač svarbius gestus, kuriais pasireiškia broliškumas.

Pastoraciniai laiškai

Rūpinimosi kultūra kaip kelias į taiką

Popiežiaus Pranciškaus žinia 54-osios Pasaulinės taikos dienos proga (2021 m. sausio 1 d.).

Bažnyčia ir Popiežius

Priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti šalies viduje perkeltus asmenis

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2020 m. Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga, skirta šalies viduje perkeltų asmenų dramai, kuri dažnai nepastebima ir dar paaštrėjo dėl pandemijos sukeltos krizės.

Bažnyčia ir Popiežius

Taika kaip vilties kelias: dialogas, susitaikinimas ir ekologinis atsivertimas

Popiežiaus Pranciškaus žinia 53-osios Pasaulinės taikos dienos proga (2020 m. sausio 1-oji).

Bažnyčia ir Popiežius

Stiprinti taiką ir teisingumą pasaulyje

Sausio mėnesio maldos intencijoje Šventasis Tėvas Pranciškus kviečia tikinčiuosius ir geros valios žmones prisidėti prie broliškesnio ir taikingesnio pasaulio kūrimo.

Bažnyčia ir Popiežius

Laiškas apie draugystę

Mons. Fernando Ocariz laiškas apie draugystę. „Neapleisdami esamų veiklų, turime išmokti kaskart vis labiau rūpintis savo draugais.“

Pastoraciniai laiškai

Pasaulinė vargstančiųjų diena

Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga. „Vargšai nėra skaičiai, kurių pagrindu galėtume pasigirti veikla ir projektais. Vargšai yra asmenys, kuriuos reikia sutikti. Vargšai mus gelbėja, nes įgalina sutikti Kristaus veidą.“

Bažnyčia ir Popiežius

„Niekas neturi būti atstumtas“

Tikroji plėtra siekia apimti visus pasaulio vyrus bei moteris - sako Popiežius Pranciškus žinioje Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga (rugsėjo 29 d.) -, skatinti jų integralų vystymąsi ir rūpintis būsimomis kartomis.

Bažnyčia ir Popiežius

„Didžiadvasiško dovanojimo džiaugsmas yra krikščionio sveikatos rodiklis“

Žinioje pasaulinės ligonių dienos proga Popiežius Pranciškus, primindamas šventosios Motinos Teresės iš Kalkutos figūrą, atkreipė dėmesį į tai, kad gyvybė yra Dievo dovana, todėl negali būti laikoma privačia nuosavybe, ypač žvelgiant į medicinos ir biotechnologijų laimėjimus, kurie gali gundyti žmogų ja manipuliuoti.

Bažnyčia ir Popiežius