Šeimos metai „Amoris laetitia“

Šeimai skirti metai „Amoris laetitia“ prasideda kovo 19 d., šv. Juozapo iškilmės dieną ir baigiasi per X-ą pasaulinį šeimos suvažiavimą Romoje 2022 m. birželio 26 d. Šeimos metai „Amoris laetitia“ - tai proga gilintis į prieš penkerius metus paskelbtą Popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą apie meilę šeimoje.

Posinodinis apaštališkasis paraginimas AMORIS LAETITIA apie meilę šeimoje

Popiežiaus Pranciškaus malda Šventajai Šeimai:

Jėzau, Marija ir Juozapai,
jumyse kontempliuojame tikros meilės spindesį,
į jus su pasitikėjimu kreipiamės.

Šventoji Nazareto Šeima,
padaryk ir mūsų šeimas
bendrystės vietomis ir aukštutiniais maldos kambariais,
tikromis Evangelijos mokyklomis
ir mažomis namų Bažnyčiomis.

Šventoji Nazareto Šeima,
tenelieka niekada mūsų šeimose
prievartos, užsisklendimo ar susiskaldymų;
įskaudintieji ar papiktintieji
tuoj pat tepatiria paguodą ir tebūna išgydyti.

Šventoji Nazareto Šeima,
padėk visiems suvokti,
kad šeima yra šventa, nepažeistina
ir labai graži Dievo sumanyme.

Jėzau, Marija ir Juozapai,
išgirskite, išklausykite mūsų maldavimą.
Amen!


Naudingos nuorodos:

  • Lietuvos vyskupų konferencijos informacinis pranešimas apie prasidedančius Šeima – Amoris laetitia metus
  • Šeima – Amoris Laetitia metų pradžiai
  • Šeima – Amoris Laetitia metų gairės
  • Oficiali Šeima – Amoris Laetitia metų svetainė (anglų kalba)