Straipsnių kiekis: 14

Kristaus žengimas į Dangų (Šeštinės)

Viešpaties dangun žengimas stiprina ir maitina mūsų troškimą pasiekti Dangų.

Gyventi tikėjimu

Didysis penktadienis

„Gerbk Šventosios Marijos stiprybę: Kryžiaus papėdėje, perverta didžiausio žmogiško skausmo (nėra kito tokio skausmo kaip Jos skausmas), pilna dvasios tvirtybės. Ir prašyk Ją tos stiprybės, kad irgi mokėtum stovėti prie Kryžiaus“ (Kelias, 508).

Gyventi tikėjimu

🎧 Leisti Kristui karaliauti mumyse

Paskutinį liturginių metų sekmadienį Bažnyčia švenčia Kristaus, visatos Valdovo iškilmę. Šiandienos meditacijoje apmąstome Kristaus karaliavimą mūsų gyvenime.

Krikščioniškas ugdymas

Kristaus paslaptis - kelias į Dievą

Advento laiku džiaugsmingai laukiame Viešpaties atėjimo. Įsikūnijimo slėpinys padeda mums suprasti save pačius ir rasti kelią į Dievą.

Krikščioniškas ugdymas

Ko prašyti Dievo?

Ko prašome Dievo? Ar tinkamai prašome? Kokie mūsų troškimai? Visa tai rodo kur mūsų širdis ir kokia ji yra. Viešpats mus ragina prašyti to, kas mūsų egzistencijai svarbiausia, gražiausia, didingiausia, bet kas tai yra?

Krikščioniškas ugdymas

Naujieji atradimai (III): „Iš dešinės rankos žaizdos... “

Pasislėpti Kristaus žaizdose: leistis būti paliečiamam Dievo Meilės, ir prisiliesti prie Dievo kenčiančiuose. Kontempliavimo ir atjautos kelias.

Gyventi tikėjimu

Mylėti iki galo

Filmuose, romanuose, serialuose girdime frazę: „Visada tave mylėsiu“. Tai didelis iššūkis. Tačiau dar didesnis iššūkis - mylėti iki galo. Ką tai reiškia? Per paskutinę vakarienę, kurią šiandien - Didįjį ketvirtadienį - minime, Jėzus parodė mums savo meilę iki galo...

Krikščioniškas ugdymas

Naujieji atradimai (II): „Jėzus yra mano artimas bičiulis“

Šv. Josemaría visada jautėsi lydimas Jėzaus, savo artimo bičiulio, kuris supranta mūsų rūpesčius ir skausmus, nes Jis taip pat yra žmogus.

Gyventi tikėjimu

Šeimos metai „Amoris laetitia“

Šeimai skirti metai „Amoris laetitia“ prasideda kovo 19 d., šv. Juozapo iškilmės dieną ir baigiasi per X-ą pasaulinį šeimos suvažiavimą Romoje 2022 m. birželio 26 d. Šeimos metai „Amoris laetitia“ - tai proga gilintis į prieš penkerius metus paskelbtą Popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą apie meilę šeimoje.

Bažnyčia ir Popiežius

Giliai išgyventi Sutaikinimo sakramentą

Kviesdamas melstis geros Išpažinties, Šventasis Tėvas pabrėžia, kad Sutaikinimo sakramente svarbiausia - ne mūsų nuodėmės, o Dievo meilė ir pats Jėzus, kuris mūsų laukia, išklauso ir atleidžia.

Bažnyčia ir Popiežius