Straipsnių kiekis: 15

Šv. Juozapas šv. Chosemarijos žodžiais

Opus Dei steigėjas jautė didelį prisirišimą šv. Juozapui. Vadindavo jį Šventuoju Patriarchu ir rodydavo kaip visų dorybių pavyzdį. Audio įraše išgirsite įvairius šv. Chosemarijos pasisakymus iš susitikimų Ispanijoje ir Pietų Amerikoje, žemiau įrašo transkripcijos vertimas į lietuvių kalbą.

Šv. Chosemarijos mokymas

Maldos šv. Juozapui

Rinkinys maldų, paminėtų Popiežiaus Pranciškaus Apaštališkajame laiške „Patris corde“ ir dekrete, nurodančiame šv. Juozapo metų visuotinių atlaidų sąlygas.

Gyventi tikėjimu

Kovo 13 d. - Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo metinės

„Tikroji valdžia yra tarnystė“, sakė Popiežius Pranciškus per pontifikato inauguracijos Šv. Mišių pamokslą, aukojamų šv. Juozapo iškilmės dieną 2013 m. Šventasis Tėvas drąsino visus krikščionis rūpintis aplinkiniais ir tarnauti jiems be išskaičiavimų.

Bažnyčia ir Popiežius

Popiežiaus Pranciškaus katechezės apie šv. Juozapą

Dvylikos katechezių ciklas prasidėjo 2021 m. lapkričio 17 d. (artėjant šv. Juozapo metų pabaigai), baigėsi 2022 m. vasario 16 d.

Bažnyčia ir Popiežius

Ateities darbas: orumas ir susitikimas

Opus Dei prelato mons. Fernando Ocáriz straipsnis Pasaulinės darbo dienos proga.

Straipsniai

Pašaukimo sapnas-svajonė

Šv. Juozapo gyvenimo šviesoje, mes - paprasti žmonės, galime geriau suprasti savo pašaukimo paslaptį: Dievas, kartu su mumis, nori rašyti gražią meilės istoriją. Taip padarė su Juozapu - kodėl ne su mumis?

Krikščioniškas ugdymas

Šventasis Juozapas: pašaukimo sapnas

Popiežiaus Pranciškaus žinia 58-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos (IV Velykų sekmadienis) proga.

Bažnyčia ir Popiežius

Prelato žinia (2021 m. kovo 19 d.)

Šv. Juozapo iškilmės proga, mons. Fernando Ocáriz mus kviečia ypač puoselėti savo šeimos židinį ir taip pat išeiti pasitikti kitas šeimas ir kitus žmones, kuriems reikia mūsų pagalbos.

Pastoraciniai laiškai

Šv. Juozapas: priimantis tėvas

Mūsų gyvenime daug kartų klausiame „kodėl?“ Kaip į šį klausimą atsakydavo šv. Juozapas?

Krikščioniškas ugdymas

Šeimos metai „Amoris laetitia“

Šeimai skirti metai „Amoris laetitia“ prasideda kovo 19 d., šv. Juozapo iškilmės dieną ir baigiasi per X-ą pasaulinį šeimos suvažiavimą Romoje 2022 m. birželio 26 d. Šeimos metai „Amoris laetitia“ - tai proga gilintis į prieš penkerius metus paskelbtą Popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą apie meilę šeimoje.

Bažnyčia ir Popiežius