Straipsnių kiekis: 32

Ko galėčiau išmokti iš Marijos?

Kartais mes galime paklausti save: ką daryti jeigu Dievo valia - atrodo - nesutampa su mūsų valia, su mūsų norais, sumetimais, planais ir troškimais… Kaip suderinti savo valią su Dievo valia? Gal atrasime atsakymą Mergelės Marijos elgesyje, jos gyvenime? Gegužės mėnuo skirtas jai. Kodėl nebandyti išmokti iš jos?

Krikščioniškas ugdymas

Už jaunimą

„Kai galvoju apie pavyzdį, kuriuo jaunimas galėtų sekti, visada prisimenu mūsų Motiną Mariją“, sakė Šventasis Tėvas, šį mėnesį kviesdamas melstis už jaunus žmones.

Bažnyčia ir Popiežius

Pamaldumas Mergelei Marijai gegužės mėnesį

„Šiandien prasideda Dievo Motinai skirtas mėnuo. Norėčiau pakviesti visus tikinčiuosius ir bendruomenes gegužės mėnesį kasdien kalbėti Rožinį už taiką“, sekmadienį, gegužės 1 d. sakė Popiežius Pranciškus.

Gyventi tikėjimu

Regina Coeli

Dangaus Karalienė (lot. Regina Coeli) - malda Švč. Mergelės Marijos garbei giedama ar kalbama Velykų laiku, nuo Velykų vigilijos iki Sekminių, vietoje Viešpaties Angelo.

Gyventi tikėjimu

Didysis šeštadienis

„Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit, ir dar valandėlė – ir vėl mane pamatysit“ (Jn 16, 16).

Gyventi tikėjimu

Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai

Kovo 25 d. Bažnyčia švenčia išganymo pažadų išsipildymo paskelbimą. Tai Įsikūnijimo šventė: amžinasis Tėvo Sūnus įžengia į istoriją, tampa žmogumi Marijos, nuolankios Izraelio tautos mergaitės, kūne.

Gyventi tikėjimu

Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

Vykdant Mozės Įstatymą, keturiasdešimtą dieną po gimimo, Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą. Šią sceną kontempliuojame Rožinio ketvirtajame džiaugsmo slėpinyje.

Gyventi tikėjimu

Dievo Motina, mūsų Motina

Šv. Chosemarijos pamokslas, pasakytas 1964 m. spalio 11 d., per tuometinę Švč. Mergelės Marijos Motinystės šventę, publikuotas knygoje Dievo bičiuliai.

Šv. Chosemarijos mokymas

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo novena

Gruodžio 8 d. švenčiame Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Žemiau keli naudingi patarimai, kaip pasiruošti šiai šventei.

Gyventi tikėjimu

Apmąstymai Marijos Nekaltojo Prasidėjimo novenai (audio)

Trumpa meditacija (apie 10 min.) kiekvienai novenos dienai.

Gyventi tikėjimu