Prelatas Kosta Rikoje ir Nikaragvoje: "Viešpats Eucharistijoje laukia mūsų kasdien"

Nuo liepos 28 d. iki rugpjūčio 3 d., per pastoracinę kelionę į šešias Centrinės Amerikos šalis, Opus Dei prelatas vyskupas Javier Echevarria aplankė Nikaragvą bei Kosta Riką ir susitiko su tūkstančiais žmonių.

Rugpjūčio 3 d. Kosta Rikos sostinėje San Chosė Prelatas turėjo galimybę kalbėti su susirinkusiaisiais ir atsakyti į jam užduotus klausimus.

Susitikimo pradžioje Prelatas pabrėžė, kad kelionė į Kosta Riką sutapo su Marijos, Angelų Karalienės, kuri yra Kosta Rikos globėja, švente (rugpjūčio 2 d.). Ta proga Prelatas pasiūlė susirinkusiems paklausti savęs: „Ką galiu padovanoti „Juodukei“? („Juoduke“ Kosta Rikoje meiliai vadinamas tamsus Mergelės Marijos Angelų Karalienės atvaizdas). „Kaip galime jai atsidėkoti už tai, kad nuolat mus saugo?“ Prelatas tęsė: „Nesitenkinkite tik sekmadienio Mišiomis. Stenkimės dalyvauti dažniau, nes Viešpats Eucharistijoje laukia mūsų kasdien“.

Prelatas komentavo Evangelijos skaitinį apie duonos padauginimą ir priminė Jėzaus žodžius: surinkite likusius kąsnelius. „Atkreipkime dėmesį, kad Jėzus šiuos žodžius galėjo pasakyti norėdamas mums parodyti, kaip turime gyventi neturto dorybę, nes daugelis mūsų brolių ir seserų turi išgyventi turėdami labai mažai“.

Prelatas priminė istoriją, kaip vargšė moteris, pirmaisiais Opus Dei veiklos metais, šv. Chosemarijos prašė išmaldos gatvėje. Jis visiškai neturėjo pinigų, tačiau suteikė kunigo palaiminimą ir kartu paprašė, kad melstųsi jo ypatinga intencija. Po keleto metų šv. Chosemarija dar kartą ją susitiko, šįkart – mirštančią vargšų ligoninėje. Moteris atpažino šv. Chosemariją ir tarė, kad aukoja savo gyvybę už intenciją, kuria šv. Chosemarija prašė melstis. Toji ypatinga intencija buvo apaštalinė Opus Dei veikla ateityje.

Ramonas, kuris su žmona prisideda organizuojant šeimos ugdymo užsiėmimus, paklausė Prelato, ką galėtų padaryti, kad padėtų sustiprinti šeimos instituciją, kuri yra visuomenės ir Bažnyčios pagrindas. „Negalime leisti kitiems primesti kažko, kas nėra gera mūsų šeimoms. Santuoka yra sudaroma vyro ir moters, ji neišardoma, be to, šeimos privalo priimti vaikus, kuriuos Dievas joms siunčia“. Prelatas paragino susituokusias poras nesudaryti kliūčių naujos gyvybės atėjimui į pasaulį.

Nikaragva. Liepos 28 d., pirmadienį, vyskupas Ksaveras atvyko į Nikaragvą. Opus Dei pradėjo apaštalinę veiklą Nikaragvoje 1992 m.

Liepos 29 d. Prelatas susitiko su šeimomis Managvoje. Dalyvavo apie 900 žmonių.

Prelatas pradėjo susitikimą pažymėdamas, kad pats jaučiasi nikaragvietis ir kad meldžiasi už visus susirinkusiuosius ir su visais susirinkusiaisiais. Jis paragino įgyvendinti savo pareigą padėti visiems savo šalyje.

Mirėja, šeimos motina, paklausė, kaip apsaugoti savo vaikus nuo žalingos materializmo įtakos. Prelatas paragino išmokyti savo vaikus „suvokti kitų žmonių poreikių svarbą ir neleisti, kad gyvenime dominuotų kaprizai“.

Alechandras, architektas, paklausė, kaip pašventinti darbą ir padėti kartu dirbantiems surasti Dievą. „Viskas, ką darome, gali būti gali būti susitikimo su Dievu vieta. Siūlau tau pastatyti kryželį ant stalo, prie kurio dirbi“, – kalbėjo Prelatas.

Susitikimo pabaigoje Prelatas priminė: „Labai mylėkite Popiežių ir Nikaragvos vyskupus“. Prelatas paprašė, kad susirinkusieji taip pat ir jam padėtų savo maldomis.

Prelatas aplankė Vega Bacha socialinį centrą, esantį apie 40 kilometrų nuo Managvos. Centro tikslas – rūpintis moterimis, kurios susidūrė su sunkumais. Vega Bacha centre moterys įgyja viešbučių vadybos bei kulinarijos pagrindus, taip pat įgyja įgūdžių, būtinų smulkiam verslui pradėti. Centre taip pat siūloma įgyti kitą žmogišką bei dvasinį ugdymą. Susitikimo su centro darbuotojais pabaigoje Prelatas šalia centro pasodino palmę.