Straipsnių kiekis: 16

Eucharistija – tikinčiųjų gyvenimo centras

Šventasis Tėvas ragina krikščionis melstis, kad pasiektume eucharistinį gyvenimą, "kuris perkeičia žmonių santykius ir atveria susitikimui su Dievu bei broliais ir seserimis".

Bažnyčia ir Popiežius

Devintinės

„Maldingas tikinčiųjų dalyvavimas Švenčiausiojo Sakramento procesijoje per Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę yra Viešpaties malonė, kiekvienais metais džiaugsmu pripildanti jos dalyvių širdis“ (Ecclesia de Eucharistia, nr. 10). Žemiau keli resursai, kurie padės pasiruošti Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventei.

Gyventi tikėjimu

Didysis ketvirtadienis

Didįjį ketvirtadienį įžengiame į Velykų tridienio - Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo - slėpinį. „Įsteigdamas Eucharistiją kaip amžiną savo paties ir savo Velykų atminimą, Jis šį aukščiausią apreiškimo aktą simboliškai įkėlė į gailestingumo šviesą. Tame pačiame gailestingumo horizonte Jėzus išgyveno savo kančią ir mirtį, visiškai suvokdamas didį meilės slėpinį, turėjusį įvykti ant kryžiaus“ (Misericordiae Vultus, 7).

Gyventi tikėjimu

Šventoji Eucharistija, meilės ir tikėjimo slėpinys

Ištraukos iš šv. Chosemarijos katechezės apie Eucharistiją: „Gyventi Šventosiomis Mišiomis - tai nuolat melstis, įsitikinus, kad kiekvienam iš mūsų tai yra asmeninis susitikimas su Dievu.“ (Nustatymuose pasirinkite lietuviškus subtitrus).

Šv. Chosemarijos mokymas

Mylėti iki galo

Filmuose, romanuose, serialuose girdime frazę: „Visada tave mylėsiu“. Tai didelis iššūkis. Tačiau dar didesnis iššūkis - mylėti iki galo. Ką tai reiškia? Per paskutinę vakarienę, kurią šiandien - Didįjį ketvirtadienį - minime, Jėzus parodė mums savo meilę iki galo...

Krikščioniškas ugdymas

Adoracija - paslėptas lobis (audio)

Opus Dei prelato, vysk. Chaviero Ečevarijos pastoracinis laiškas apie Eucharistiją (2004 m. spalio 6 d.) audio formatu.

Gyventi tikėjimu

Dievo troškimas (audio)

Net kai negalime dalyvauti šv. Mišiose, galime priimti dvasinę komuniją. Tai prisiminėme 2020 m., kai visame pasaulyje paskelbus karantiną, kai kur nustota viešai švęsti Eucharistiją. Bet kas gi toji dvasinė komunija?

Krikščioniškas ugdymas

Prelato žinia (2020 m. sausio 5 d.)

Naujųjų metų pradžioje Mons. F. Ocariz kviečia atnaujinti tikėjimą Dievo meile mums.

Nuo Opus Dei prelato

Popiežiaus Pranciškaus katechezės apie Šv. Mišias

Per penkiolika katechezių tarp 2017 m. lapkričio ir 2018 m. balandžio Popiežius Pranciškus paaiškino kas yra Šventos Mišios, visas Šventųjų Mišių dalis ir jų svarbą krikščionio gyvenime.

Bažnyčia ir Popiežius

Prelatas Kosta Rikoje ir Nikaragvoje: "Viešpats Eucharistijoje laukia mūsų kasdien"

Nuo liepos 28 d. iki rugpjūčio 3 d., per pastoracinę kelionę į šešias Centrinės Amerikos šalis, Opus Dei prelatas vyskupas Javier Echevarria aplankė Nikaragvą bei Kosta Riką ir susitiko su tūkstančiais žmonių.

Nuo Opus Dei prelato