Number of articles: 5

„Stuff“ - atviras pokalbis

„Stuff“ („Daiktai“) - pokalbis su septyniomis sutuoktinių poromis, kurias jungia bendras rūpestis: kad jų vaikai išlaikytų sveiką santykį su materialiniais daiktais ir mokėtų atsakingai jais naudotis.

Krikščioniškas ugdymas

Prelato žinia (2021 m. vasario 20 d.)

Gavėnios pradžioje, mons. Ocáriz mus kviečia ieškoti susitapatinimo su Kristumi einant neturto keliu į kurį veda pasninkas.

Pastoraciniai laiškai

Prelatas: Pasiruoškime šv. Kalėdoms šeimoje

Mons. Ksaveras Ečevarija ragina išgyventi šv. Kalėdų laiką rūpinantis šeimos nariais. Mums pavyks, jei daugiau bendrausime su Dievu ir imsime pavyzdį iš Šventosios Šeimos.

Nuo Opus Dei prelato

Prelatas Kosta Rikoje ir Nikaragvoje: "Viešpats Eucharistijoje laukia mūsų kasdien"

Nuo liepos 28 d. iki rugpjūčio 3 d., per pastoracinę kelionę į šešias Centrinės Amerikos šalis, Opus Dei prelatas vyskupas Javier Echevarria aplankė Nikaragvą bei Kosta Riką ir susitiko su tūkstančiais žmonių.

Nuo Opus Dei prelato

Dogminė konstitucija apie Bažnyčią „Lumen gentium“.

Vatikano II susirinkimas. Ištraukoje iš Susirinkimo dokumentų (V sk., 41-42 p.) rašoma apie visuotinį pašaukimą šventumui – šią žinią skleidžia Opus Dei.

Opus Dei