Popiežius Pranciškus pradeda katechezių ciklą skirtą „Tėve mūsų“ maldai

Popiežius pradėjo naują katechezių ciklą apie „Tėve mūsų“ maldą, akcentuodamas maldos svarbą Jėzaus gyvenime: „Melstis Jam reiškė užmegzti intymų ryšį su Tėvu, kuris Jį palaikė misijoje, kaip tai atsitiko Getsemanėje, kur Jis pasisėmė stiprybės pradėti kryžiaus kelią“.

Opus Dei - Popiežius Pranciškus pradeda katechezių ciklą skirtą „Tėve mūsų“ maldai

Brangūs broliai ir seserys,

Šiandien pradedame naują katechezių ciklą skirtą „Tėve mūsų“ maldai. Evangelijose matome Viešpatį kaip žmogų, kuris buvo įpratęs melstis. Nors ir jausdavo skubų skelbimo ir buvimo su žmonių minia būtinybę, ieškodavo vienatvės akimirkų, kuriomis galėtų atsiduoti maldai.

Evangelija pagal Morkų pasakoja, kaip Jėzus praleido visą dieną skelbdamas bei gydydamas ligonius, ir vis dėlto, tą naktį paskyrė maldai.

Melstis Jam reiškė užmegzti intymų ryšį su Tėvu, kuris Jį palaikė Jo misijoje, kaip tai atsitiko Getsemanėje, kur pasisėmė stiprybės pradėti kryžiaus kelią. Visas Jo gyvenimas buvo paženklintas malda - tiek asmenine, tiek liturgine - su tauta. Toks elgesys matomas taip pat Jo paskutiniuose žodžiuose nuo Kryžiaus, kuriuos sudarė sakiniai iš psalmių.

Jėzus meldėsi kaip bet kuris žmogus, tačiau jo maldos būdas buvo apgaubtas paslaptimi. Tai paveikė Jo mokinius ir jie Jo prašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis“. Tokiu būdu Jėzus tapo jiems maldos mokytoju; Jis nori tapti ir mūsų maldos Mokytoju.

Nuoširdžiai dėkoju. Telaimina jus Dievas.