Straipsnių kiekis: 29

Malda Pedro Ballester užtarimu

Pedro Ballester Arenas mirė nuo kaulų vėžio 2018 m. Mančesteryje, sulaukęs 21 metų. Jis gyveno paprastą gyvenimą, kuris paliko nepaprastą pėdsaką.

Bažnyčia ir Popiežius

Maldos šv. Juozapui

Rinkinys maldų, paminėtų Popiežiaus Pranciškaus Apaštališkajame laiške „Patris corde“ ir dekrete, nurodančiame šv. Juozapo metų visuotinių atlaidų sąlygas.

Gyventi tikėjimu

Opus Dei maldos (Preces)

Kasdien Prelatūros tikintieji kelia savo širdis į Dievą per šias rinktines maldas, kuriomis jie šlovina, dėkoja ir maldauja Dievą Tėvą per Jėzų Kristų Šventojoje Dvasioje už savo ir kitų poreikius.

Opus Dei

Ko prašyti Dievo?

Ko prašome Dievo? Ar tinkamai prašome? Kokie mūsų troškimai? Visa tai rodo kur mūsų širdis ir kokia ji yra. Viešpats mus ragina prašyti to, kas mūsų egzistencijai svarbiausia, gražiausia, didingiausia, bet kas tai yra?

Krikščioniškas ugdymas

Malda José María Hernández Garnica užtarimu

Šia malda privačiai galima prašyti Dievo malonių užtariant kun. José Maríai.

José María Hernández Garnica

Novena šv. Chosemarijos užtarimu už šeimą

Šv. Chosemarija, būdamas Danguje, gali mus užtarti pas Dievą, kad sustiprėtų mūsų šeimos vienybė, pagerėtų santykiai su sutuoktiniu arba kad vaikams pavyktų įveikti sunkumus.

Šv. Chosemarija

Prašyti visa širdimi

„Prašykite, ir jums bus duota (...) Kiekvienas, kas prašo, gauna“ (Lk 5, 9-10). Tai tvirti žodžiai, kupini didžio ir reikalaujančio pažado, tačiau galėtume klausti: ar turime juos priimti rimtai?

Krikščioniškas ugdymas

Naujieji atradimai (III): „Iš dešinės rankos žaizdos... “

Pasislėpti Kristaus žaizdose: leistis būti paliečiamam Dievo Meilės, ir prisiliesti prie Dievo kenčiančiuose. Kontempliavimo ir atjautos kelias.

Gyventi tikėjimu

Jus Aš vadinu draugais

Jėzus mus laiko savo draugais ir siūlo mums savo draugystę. Jis ištikimas draugas, kuris niekada neišduoda. Kaip atsiliepiame į Jo draugystę? Tikra draugystė reikalauja bendravimo, ypač maldos metu.

Krikščioniškas ugdymas

Brolybė su kitų religijų išpažinėjais

Popiežius Pranciškus primena, kad mūsų tikėjimo esmė yra Dievo garbinimas ir artimo meilė, kviečia melstis atviros širdies visiems.

Bažnyčia ir Popiežius