Popiežiaus Pranciškaus laiškas UNIV jaunuoliams

Popiežiaus Pranciškaus žinia 50-ojo UNIV jubiliejaus proga šio kongreso dalyviams.

Bažnyčia ir Popiežius
Opus Dei - Popiežiaus Pranciškaus laiškas UNIV jaunuoliams

UNIV jaunuoliams

Vatikanas, 2018 m. kovo 16 d.

Brangūs jaunuoliai,

Penkiasdešimtojo universitetinio suvažiavimo, skatinamo Opus Dei prelatūros, proga dar kartą atvyksite į Amžinąjį miestą vedami meilės Dievui, Bažnyčiai, Popiežiui. Jūsų rankose - galimybė susitikti su Kristumi per Didžiąją savaitę, subręsti tikėjimu ir atsakomybe - kartu su kitais jaunuoliais, iš daugelio skirtingų kultūrų ir kiekvienas su savita patirtimi, bet visi įkvėpti to paties laimės, pilnatvės ir atsidavimo troškimo.

Jūsų suvažiavimas vyksta būtent šiemet, kaip ir sinodas apie jaunimą, tikėjimą ir pašaukimo atpažinimą. Raginu jus pasiruošti šiam Bažnyčios įvykiui. Jums bus gera nukreipti žvilgsnį į Joną, jauną mokinį, kurį Jėzus mylėjo ir kuriam patikėjo Mariją, mūsų Motiną. Jis jus išmokys atpažinti Jėzų, kuris eina pro šalį jūsų gyvenime ir sekti Jį su užsidegimu ir džiaugsmu, kurio „prisipildo širdys ir gyvenimas visų, kurie sutinka Kristų“ (Evangelii gaudium, 1).

Taip, Viešpats visus mus šaukia su džiaugsmu sekti Jį ir be galo mylėti Dievą bei kitus. Jums labai pagelbės šis šv. Josemaria patarimas: „Kad ieškotum Kristaus. Kad surastum Kristų. Kad pamiltum Kristų“ (Kelias, 382). Nepaliaukite kasdien puoselėję draugystės su Kristumi ir dažnai klauskite savęs: „Ką mano vietoje darytų Jėzus? Ką galiu nuveikti, kad kaskart vis labiau panašėčiau į Jį ir priartinčiau prie Jo kitus?“ Ieškokite Jo maldoje, sakramentuose, visose savo gyvenimo aplinkybėse, o taip pat ir aplinkiniuose asmenyse – drauguose, artimuosiuose, bendramoksliuose bei tuose žmonėse, kuriems labiausiai reikia pagalbos, kurie labiausiai užmiršti, kuriuose ypač atpažįstamas Kristaus veidas. Kviečiu jus išeiti iš savęs pačių, įveikti polinkį į patogumą ir savanaudiškumą galvoti tik apie savus reikalus, kad prisiartintumėte prie asmenų, kuriems reikia pagalbos, ir jiems tarnautumėte savo talentais. Tai geriausias būdas sekti Kristumi ir puoselėti meilę Jam savo širdyje.

Meldžiuosi už jus, už jūsų projektus ir svajones, kad visada jaustumėte Viešpaties meilę, kuris pašaukė mus gyventi atsidavimu ir tarnyste.

Prašau neužmiršti melstis už mane. Telaimina jus Jėzus ir tesaugo Šventoji Mergelė.

Nuoširdžiai,

Pranciškus