Straipsnių kiekis: 83

Prelato žinia (2023 m. sausio 7 d.)

Opus Dei prelatas sveikina su naujaisiais metais ir praneša, kad Neeilinis generalinis kongresas vyks š. m. balandžio 12–16 d.

Pastoraciniai laiškai

Prelato kalėdinis sveikinimas

Opus Dei prelatas kviečia per šias Kalėdas siekti taikos, pradedant nuo savęs ir artimiausių žmonių.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2022 m. lapkričio 18 d.)

Opus Dei prelatas dėkoja Dievui už savo kelionę į Meksiką ir ragina žmones melstis su Dievo vaikų pasitikėjimu ir natūralumu.

Pastoraciniai laiškai

Prelato laiškas (2022 m. spalio 6 d.)

Prelatas praneša, kad 2023 m. pirmąjį pusmetį sušauks neeilinį generalinį kongresą, skirtą suderinti Opus Dei statutą su motu proprio „Ad charisma tuendum“ nuostatomis.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2022 m. rugsėjo 10 d.)

Opus Dei prelatas kviečia mus tabernakulį paversti savo gyvenimo centru.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2022 m. rugpjūčio 12 d.)

Dievo Darbo konsekracijos Saldžiausiajai Marijos Širdžiai atnaujinimo – rugpjūčio 15 d. – proga, Opus Dei prelatas kviečia išlaikyti gyvus šventumo ir apaštalavimo troškimus, išreikštus džiugia ir viltinga kasdiene ištikimybe.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2022 m. liepos mėn.)

Po apsilankymų įvairiuose miestuose Opus Dei prelatas atkreipia dėmesį į vieną iš džiaugsmo, kurį patyrė šiomis dienomis, priežasčių.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2022 m. birželio 14 d.)

Šeimos metų užbaigimo proga Opus Dei prelatas apmąsto šeimos institucijos svarbą Bažnyčioje ir visuomenėje.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2022 m. gegužės 24 d.)

Opus Dei prelatas kviečia mus pajusti pasaulio džiaugsmus ir kančias kaip kažką asmeniško, gręžiantis į Dievo Motiną ypač šį gegužės mėnesį.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2022 m. kovo 23 d.)

Opus Dei prelatas praneša, kad kovo 25 d. paskelbs laišką apie ištikimybę, ir kviečia tą pačią dieną prisijungti prie Šventojo Tėvo paskelbto Rusijos ir Ukrainos konsekravimo Nekaltajai Marijos Širdžiai.

Pastoraciniai laiškai