Giliai išgyventi Sutaikinimo sakramentą

Kviesdamas melstis geros Išpažinties, Šventasis Tėvas pabrėžia, kad Sutaikinimo sakramente svarbiausia - ne mūsų nuodėmės, o Dievo meilė ir pats Jėzus, kuris mūsų laukia, išklauso ir atleidžia.

Einame išpažinties, kad pagytume, kad išgydytume savo sielą. Per išpažintį atgauname dvasios sveikatą, mūsų varganumą nuplauna gailestingumas.

Per išpažintį svarbiausia – ne mūsų nuodėmės, bet Dievo meilė, kuri mums suteikiama ir kurios mums visada labai reikia. Per išpažintį svarbiausias yra Jėzus, kuris mūsų laukia, išklauso ir atleidžia. Atsiminkite: Dievo širdžiai svarbūs esame mes, o ne mūsų klaidos.

Melskimės, kad kuo giliau ir sąmoningiau išgyventume Sutaikinimo sakramentą, taip patirdami begalinį Dievo gailestingumą.

Melskimės, kad Dievas duotų Bažnyčiai gailestingų nuodėmklausių, o ne kankintojų.