Giliai išgyventi Sutaikinimo sakramentą

Kviesdamas melstis geros Išpažinties, Šventasis Tėvas pabrėžia, kad Sutaikinimo sakramente svarbiausia - ne mūsų nuodėmės, o Dievo meilė ir pats Jėzus, kuris mūsų laukia, išklauso ir atleidžia.

Bažnyčia ir Popiežius
Opus Dei - Giliai išgyventi Sutaikinimo sakramentą

Einame išpažinties, kad pagytume, kad išgydytume savo sielą. Per išpažintį atgauname dvasios sveikatą, mūsų varganumą nuplauna gailestingumas.

Per išpažintį svarbiausia – ne mūsų nuodėmės, bet Dievo meilė, kuri mums suteikiama ir kurios mums visada labai reikia. Per išpažintį svarbiausias yra Jėzus, kuris mūsų laukia, išklauso ir atleidžia. Atsiminkite: Dievo širdžiai svarbūs esame mes, o ne mūsų klaidos.

Melskimės, kad kuo giliau ir sąmoningiau išgyventume Sutaikinimo sakramentą, taip patirdami begalinį Dievo gailestingumą.

Melskimės, kad Dievas duotų Bažnyčiai gailestingų nuodėmklausių, o ne kankintojų.