Straipsnių kiekis: 6

Kaip atlikti išpažintį?

Čia rasi labai paprastas gaires pasirengti Susitaikinimo sakramentui. Pristatoma išpažinties eiga, sąžinės patikrinimas bei maldos prieš ir po išpažinties.

Prelato žinia (2021 m. rugpjūtis)

Opus Dei prelatas kviečia mus palydėti jį maldoje jo įšventinimo į kunigus penkiasdešimties metų jubiliejaus proga.

Pastoraciniai laiškai

Giliai išgyventi Sutaikinimo sakramentą

Kviesdamas melstis geros Išpažinties, Šventasis Tėvas pabrėžia, kad Sutaikinimo sakramente svarbiausia - ne mūsų nuodėmės, o Dievo meilė ir pats Jėzus, kuris mūsų laukia, išklauso ir atleidžia.

Bažnyčia ir Popiežius

Išpažintis: Dievas, kuris pribėga mus pasitikdamas

Šiomis karantino dienomis, daugumai mūsų labai sunku prieiti išpažinties. Tikriausiai dar teks palaukti, kol viskas grįš į savo vėžes. Nepaisant to, Dievas, matydamas mūsų gailestį, tą pačią akimirką pats bėga prie mūsų, laimingas ir patenkintas, kad grįžtame namo.

Krikščioniškas ugdymas

Popiežius ragina kunigus būti pasirengusius klausyti išpažinčių

Popiežius prašė kunigų, kad jie, „kaip kad darė didieji šventieji“, dosniai rastų laiko klausyti išpažinčių, taip liudydami Dievo gailestingumą. Jis jiems kalbėjo apie šventuosius, tarp jų – apie Tėvą Pijų, šv. Joną Boską, šv. Josemaríą.

Opus Dei

Atgailos sakramentas

Išpažintis, Dievo malonės sakramentas, „suteikia vieną iš didžiausių paguodų“, sako šv. Chosemarija. Jame atrandame Kristų, „Tėvą ir Motiną.“ (1’26’’).

Šv. Chosemarijos mokymas