Fastetiden och stilla veckan 2016

Videofilmer, ljudfiler och texter från den helige Josemaría och Opus Deis prelat för att gå in i fastetiden och förbereda stilla veckan.

Rosenkransen: Bild av en av de smärtorika mysterierna i Torreciudad

VIDEOFILMER

Videofilm med grundaren: Se på krucifixet

Att komma ihåg Gud under när man arbetar är inte alltid lätt. Ett litet krucifix på arbetsbordet kan hjälpa oss att tänka på Herren medan vi fortsätter med våra arbetsuppgifter. Det gjorde den helige Josemaría.

Videofilm med grundaren: Glädje och sorg

Inför livets motgångar föreslog den helige Josemaría att återvinna jämnmodet i bönen. "Så fort du accepterar Guds vilja, är lidande inte lidande mer, för han bär korset."

.

LJUDFILER

Av Opus Deis prelat

Stilla veckan: 8 betraktelser av Prelaten för nedladdning (Audio)

Lyssna på biskop Javier Echevarrías bön på spanska för varje dag i Stilla veckan, från Palmsöndagen till Påskdagen. Ljudfil för nedladdning i mp3 och fullständiga texter med svensk översättning att skriva ut.

Rosenkransen: Bild av en av de smärtorika mysterierna i Torreciudads helgedom

TEXTER

Av Påven Franciskus

Påvens fastebudskap 2016. ”Barmhärtighet vill jag se och inte offer” (Matt 9:13)

Med mitt upprop till att lyssna till Guds röst och till initiativet ”24 timmar för Herren” ville jag understryka prioriteten i det bedjande lyssnandet på ordet – särskilt på det profetiska ordet.

Av biskop Anders

Biskop Anders herdabrev för fastan 2016

När Gud blir människa i honom blir han ”en barmhärtig och trogen överstepräst” (Heb 2:17) som vill ge oss del av försoningens nåd. Under fastetiden som snart börjar får vi begrunda allt vad det kan innebära för oss som katolska kristna i Sverige idag.

Så firar vi fastan 2016

Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring. Fastan uttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen.

Ladda ner hela fastemandat 2016

Av den helige Josemaría

Fastetiden: att återvända till Fadern

Fastan är den tid de kristna ägnar åt förberedelse inför firandet av Jesu lidande och uppståndelse. Det är en tid för bot, rening och omvändelse. Opus DeIs grundare sade att fastetiden var ett tillfälle "att bevara själen ung, att åkalla Herren, att förmå lyssna, att ha upptäckt det som inte går bra, att be om förlåtelse"

Botgöringsanda

Och om du just nu inte kommer på några konkreta sätt att uppfylla de gudomliga uppmaningar som knackar på ditt hjärtas dörr, så hör noga på.

En ny omvändelse

Att komma närmare Gud innebär att vara redo att omvända sig på nytt, att ännu en gång räta till kursen, att lyssna uppmärksamt till hans ingivelser – de heliga önskningar han väcker till liv i våra själar – och att sätta dem i verket.

Kristi kors

På Palmsöndagen börjar stilla veckan. Vi lägger fram några texter av den salige Josemaría som talar om korset.

Några frågor om fastetiden och stilla veckan från sektionen Att lära känna Jesus Kristus

Vad hände under den sista måltiden? (PDF)

Vad är den heliga Graal? Vilken anknytning har den till den Heliga Nattvardskalken? (PDF)

BILDSAMLING

Korsvagsandakt av den helige Josemaria

Att gå Korsvägen är en andakt som många katoliker utövar kring stilla veckan. Man betraktar fjorton bilder som påminner Jesus Kristi lidande och död.