Antal artiklar: 13

Är en kristen persons bön likadan som bönen hos någon som tillhör en annan religion?

En ny del i serien av texter med Frågor om den kristna tron. I den här artikeln diskuteras skillnaden mellan bönen hos en kristen och en person med en annan religion.

Texter om troslära

Vad betyder det liturgiska årets färger i mässan?

Lila, grönt, rött, vitt, rosa och blått delar upp den liturgiska kalendern. Varje färg belyser en aspekt av Jesu Kristi liv och drar in präster och troende i sakramentens mysterium. I firandet ikläder sig prästen Kristus; han agerar och talar, inte i sitt eget namn, utan "i Kristi person".

Texter om troslära

Vad är "konsekrationen" i mässan?

Den heliga mässan är en oändlig gudomlig galenskap, som den helige Josemaría brukade säga. Kristi eukaristiska närvaro börjar när prästen "in persona Christi" uttalar orden för brödets och vinets konsekration. Vi ägnar denna artikel åt mässans hjärta.

Texter om troslära

Varför strävar kristna efter att lyda Gud?

"Min mat är att göra hans vilja, som har sänt mig, och att fullborda hans verk" (Joh 4:34). Det är så här Jesus beskriver hela sitt liv, som en uppmaning att leva i frihet och bli allas tjänare genom kärlek.

Texter om troslära

Vilka var Jesu apostlar?

»Vanliga människor, med brister, med svagheter. Ändå kallar Jesus dem till att vara förvaltare av Guds nåd«, påminner den helige Josemaría. De är de tolv privilegierade vittnena till Jesu uppståndelse, utsända för att göra »alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn«.

Texter om troslära

Vad är kyrkans sociallära och vilka är dess principer?

På vägen mot varje människas frälsning är kyrkan angelägen om hela den mänskliga familjen och dess behov, även på det materiella och sociala området. Därför utvecklar den en kompass, en samhällslära som formar människornas samvete och hjälper dem att leva i enlighet med evangeliet och den egna mänskliga naturen.

Texter om troslära

Varför firar vi Jul?

Föddes Jesus Kristus den 25 december? Hur gick det till? Fanns de tre vise männen? Här är svaren på några av de vanligaste frågorna om julen.

Texter om troslära

Vad är Advent?

Adventstiden är den liturgiska period som föregår julen. Den här artikeln förklarar i detalj innebörden av dessa fyra veckor, under vilka kyrkan förbereder sig för att fira Kristi födelse.

Texter om troslära

Vad är de heligas gemenskap?

Den 1 november firar vi alla helgons dag, och varje söndag i mässan reciterar vi trosbekännelsen och säger "Jag tror på de heligas gemenskap". Men vad menar vi med det uttrycket?

Texter om troslära

Vad är en martyr?

En kristen som ger sitt liv för sina vänner har i Jesus Kristus upptäckt den djupaste sanningen om sin existens, och ingenting och ingen kan någonsin ta denna visshet ifrån honom. Hans liv behöver inga långa argument för att övertyga, utan väcker i oss en stor tro, hopp och kärlek.

Texter om troslära