Antal artiklar: 5

Vad är Advent?

Adventstiden är den liturgiska period som föregår julen. Den här artikeln förklarar i detalj innebörden av dessa fyra veckor, under vilka kyrkan förbereder sig för att fira Kristi födelse.

Texter om troslära

Vad är de heligas gemenskap?

Den 1 november firar vi alla helgons dag, och varje söndag i mässan reciterar vi trosbekännelsen och säger "Jag tror på de heligas gemenskap". Men vad menar vi med det uttrycket?

Texter om troslära

Vad är en martyr?

En kristen som ger sitt liv för sina vänner har i Jesus Kristus upptäckt den djupaste sanningen om sin existens, och ingenting och ingen kan någonsin ta denna visshet ifrån honom. Hans liv behöver inga långa argument för att övertyga, utan väcker i oss en stor tro, hopp och kärlek.

Texter om troslära

Vad är en reträtthelg

En reträtt är en årlig paus på flera dagar för att be. På andligt plan motsvarar det bilens kontrollbesiktning eller en läkarundersökning för människor: det handlar om att i Guds närvaro se hur vårt kristna liv går och rannsaka oss och ta reda på vad vi kan förbättra.

Texter om troslära

Vad är Rosenkransen? Hur ber man den?

Oktober månad är traditionellt tillägnad Jungfru Maria, som Vår Fru av Rosenkransen. Men varför rekommenderas det att be rosenkransen och hur ber man den? Vi svarar på de vanligaste frågorna.

Texter om troslära