Opus Deis extraordinarie generalkongress avslutas

274 Opus Deis medlemmar möttes i Rom med msgr Fernando Ocáriz och hans vikarier för att anpassa prelaturens stadgar till motu proprio "Ad charisma tuendum". Slutsatserna kommer därefter att läggas fram för Dikasteriet för präster, Heliga stolens organ som ansvarar för personprelaturer.

Genom motu proprio Ad charisma tuendum (14 juli 2022) ändrades två artiklar i den apostoliska konstitutionen Ut Sit, med vilken prelaturen inrättades 1982, för att anpassa dem till de normer som fastställts i den senaste apostoliska konstitutionen Praedicate Evangelium (19 mars 2022) om den romerska kurian.

Motu proprio angav också att Opus Deis stadgar »kommer att anpassas på lämpligt sätt, på förslag av prelaturen själv, för att godkännas av de behöriga organen vid den apostoliska stolen«. Med detta som utgångspunkt kallade Opus Deis prelat, biskop Fernando Ocáriz, till en extraordinarie generalkongress i Rom. I den extraordinarie generalkongressen, som inleddes den 12 april, deltog 126 kvinnor och 148 män.

I sin predikan i början av kongressen kommenterade prelaten mässans evangelium och nämnde lärjungarnas önskan på vägen till Emmaus att vår Herre skulle stanna hos dem. Msgr Ocáriz bad på samma sätt om att vår Herre skulle leda kongressens arbete med sin nåd, så att det skulle genomföras »i full trohet mot den anda som mottagits från den helige Josemaría, vilket nödvändigtvis innefattar förening med den romerske påven, den synliga principen för kyrkans enhet. Denna heliga kyrka, som Opus Dei är en del av och som man vill tjäna, efter den helige Josemarías exempel, såsom hon vill bli tjänad«.

Arbetet och slutsatserna från dessa dagar kommer sedan att presenteras för Dikasteriet för präster, Heliga Stolens organ med behörighet över personalprelaturer. Senare kommer Heliga stolen att meddela de slutliga ändringarna av stadgarna som godkänts av påven, som är lagstiftare i denna fråga.

Mer information finns på sidan om den extraordinarie generalkongressen.