Antal artiklar: 28

Studier

”Du som är student: bygg upp en grundlig och verksam fromhet, utmärk dig i dina studier och se till att känna en djup önskan efter att vara apostoliskt verksam i ditt yrke. – Jag lovar dig att med kraften i din religiösa och vetenskapliga bildning kommer även snabba och omfattande framgångar.” (Vägen, 346)

Be med den helige Josemaría

Det vanliga livets ovanlighet

”Jag upprepar: det är i ditt vanliga arbetes enkelhet”, skrev den helige Josemaría, ”i vardagens monotona detaljer, som du måste upptäcka en – för många dold – hemlighet som är storslagen och ny: Kärleken.” (Plogfåran, 489)

Be med den helige Josemaría

Att förvandla arbetet till bön

Opus Deis grundare skrev i punkten 738 i “Smedjan”: «Vi som är Guds barn måste vara kontemplativa: personer som mitt i folkvimlet kan finna själens tystnad i ett ihållande samtal med Herren».

Be med den helige Josemaría

Det finns inga yrken av låg rang

I Guds tjänst finns det inga yrken av låg rang: alla är mycket viktiga. Yrkets värde beror på den andliga nivån hos den som utövar det. (Smedjan, nr. 618)

Be med den helige Josemaría

Två fina arbeten för min familj.

”Min syster var arbetslös, så vi bad till Isidoro om hjälp.”

Bönhörelser

Arbete som omsorg om världen

Inför 1 maj har monsignore Fernando Ocáriz skrivit en betraktelse över arbete som omsorg om världen. Katolsk magasin har publicerat artikeln och vi återger den här.

Artiklar, intervjuer och andra publikationer

Arbetets kärna: den helige Josemarías vision

Citat ur den helige Josemarías undervisning visar på olika aspekter av arbetets helgande. De hjälper oss att förstå vad det innebär att möta Gud i arbetet och det dagliga livet - i praktiken.

Be med den helige Josemaría

Att möta Gud i det vardagliga arbetet

Arbetet är för de kristna i världen vägen att förena sig med Kristus.

Andliga texter

" Allt kan och bör föra oss till Gud"

Det brådskar att sprida ljuset från Kristi lära. Samla troskunskap, fyll dig med klara idéer och med det kristna budskapet i dess fullhet, så att du sedan kan ge det vidare till andra. Vänta inte på att Gud skall skänka dig särskilda ingivelser, för han saknar skäl att ge dig dem, så länge som du förfogar över konkreta mänskliga medel: studier och arbete. (Smedjan, nr. 841)

Dagliga texter

"Omvandla vardagens prosa till episk dikt"

Heligheten består av heroism. - Därför krävs det av oss i vårt arbete sådan heroism som består i att ”avsluta” de uppgifter som har anförtrotts åt oss väl, dag efter dag, även om det är samma saker som upprepar sig. Gör vi inte det, är det för att vi inte vill bli helgon! (Plogfåran, nr. 529)

Dagliga texter