Tagg: Arbete

26 träffar på "Arbete"
Arbete som omsorg om världen

Arbete som omsorg om världen

Inför 1 maj har monsignore Fernando Ocáriz skrivit en betraktelse över arbete som omsorg om världen. Katolsk magasin har publicerat artikeln och vi återger den här.

Artiklar

"Min dotter, Herren räknar med din hjälp"

Min dotter, du som har bildat familj, jag vill gärna påminna dig om att ni kvinnor – det är du väl medveten om! – är mycket starka, och att ni förmår svepa in er styrka i en alldeles särskild ljuvhet, för att det inte skall märkas. Och med denna styrka kan ni göra er make och era barn till Guds redskap eller till djävlar. Du kommer alltid att göra dem till Guds redskap: Herren räknar med din hjälp. (Smedjan, nr.690)

"Arbetet: en väg till helighet"

Du får mycket hjälp - säger du till mig - av den här tanken: hur många handelsidkare har väl inte blivit helgon sedan de första kristnas tid? Och du vill bevisa att det är möjligt även nu ... - Herren kommer inte att överge dig i din uppgift. (Plogfåran, nr. 490)

"Gud tar inte emot hafsverk"

Det är svårt att göra sig hörd av alla genom att arbeta i tysthet, genom att uppfylla sina medborgerliga plikter väl, för att sedan kräva sina rättigheter och sätta dem i Kyrkans och samhällets tjänst. Det är svårt ..., men mycket effektivt. (Plogfåran, nr. 300)

"Fäst inte ditt hjärta vid något förgängligt"

Fäst inte ditt hjärta vid något förgängligt: efterlikna Kristus, som gjorde sig fattig för oss och inte hade någon plats där han kunde vila sitt huvud. Be honom att hjälpa dig att – mitt i världen – verkligen lösgöra dig från allt, utan något förbehåll. (Smedjan, nr. 523)

"För att tjäna måste man duga"

Även du har en yrkesmässig kallelse som ”sporrar dig”. - Nå, den ”sporren” är kroken som du skall fiska människor med. Rätta därför dina avsikter, och se noga till att skaffa allt det yrkesmässiga anseende som du kan få, för att tjäna Gud och människorna. Herren räknar med ”det” också. (Plogfåran, nr. 491)

"Ge aldrig efter för rädsla eller slentrian"

Du genomgår en kritisk period: en viss oklar fruktan; svårigheter med att lägga upp dagsschemat. Arbetet är förkrossande, för dygnets tjugofyra timmar räcker inte till för att du skall göra allt som du måste ... - Har du försökt att följa aposteln Paulus råd: ”Låt allt ske värdigt och med ordning”?, det vill säga i Guds närvaro, med honom, och genom honom och endast för honom. (Plogfåra, nr. 512)

" Allt kan och bör föra oss till Gud"

Det brådskar att sprida ljuset från Kristi lära. Samla troskunskap, fyll dig med klara idéer och med det kristna budskapet i dess fullhet, så att du sedan kan ge det vidare till andra. Vänta inte på att Gud skall skänka dig särskilda ingivelser, för han saknar skäl att ge dig dem, så länge som du förfogar över konkreta mänskliga medel: studier och arbete. (Smedjan, nr. 841)

"Omvandla vardagens prosa till episk dikt"

Heligheten består av heroism. - Därför krävs det av oss i vårt arbete sådan heroism som består i att ”avsluta” de uppgifter som har anförtrotts åt oss väl, dag efter dag, även om det är samma saker som upprepar sig. Gör vi inte det, är det för att vi inte vill bli helgon! (Plogfåran, nr. 529)