Arbetets kärna: den helige Josemarías vision

Citat ur den helige Josemarías undervisning visar på olika aspekter av arbetets helgande. De hjälper oss att förstå vad det innebär att möta Gud i arbetet och det dagliga livet - i praktiken.