Två fina arbeten för min familj.

”Min syster var arbetslös, så vi bad till Isidoro om hjälp.”

Min syster var arbetslös, så vi bad till Isidoro om hjälp. Dagen då vi avslutat en novena med bönekortet om hans förbön, fick hon ett telefonsamtal. Vi hade just avslutat det sista bönekortet, då telefonen ringde, och hon fick ett erbjudande med bättre ekonomiska villkor än sitt tidigare arbete. Dessutom fick hon ett arbetsschema som gjorde det enklare för henne att vara med sin familj. Också min systerdotter jobbade försörjd av ett stipendium på ett företag, men hade inte någon möjlighet till fast anställning. Vi bad till Isidoro om hjälp, och nu har hon blivit anställd med ett arbete hon verkligen tycker om. Vi lovade att besöka den kyrka i Madrid där Isidoro ligger begravd, och tacka honom för hans hjälp.

I.P.