Antal artiklar: 28

Ditt arbete måste vara bön

Sätt ett krucifix på ditt skrivbord, eller vid dina arbetsredskap innan du börjar arbeta. Titta på det emellanåt … När du blir trött, kommer dina blickar att dras till Jesus, och du kommer att få nya krafter för att fortsätta med dina uppgifter. Krucifixet är nämligen mer än ett porträtt av någon kär person - av föräldrarna, barnen, hustrun, fästmön … - Han är allt: din Fader, din Broder, din Vän, din Gud och din kärleks Kärlek. (Korsvägen, Station XI, nr. 5)

Dagliga texter

"Arbetet är en väg till helighet"

Omvändelsen sker på ett ögonblick. Helgelsen är ett helt livs verk. (Vägen, nr. 285)

Dagliga texter

Att ge Gud ära, att prisa Honom och utsträcka hans rike

I Guds tjänst finns det inga yrken av låg rang: alla är mycket viktiga. Yrkets värde beror på den andliga nivån hos den som utövar det. (Smedjan, nr. 618)

Dagliga texter

"Hur många handelsidkare har väl inte blivit helgon?"

Du får mycket hjälp - säger du till mig - av den här tanken: hur många handelsidkare har väl inte blivit helgon sedan de första kristnas tid? Och du vill bevisa att det är möjligt även nu ... - Herren kommer inte att överge dig i din uppgift. (Plogfåra, nr. 490)

Dagliga texter

"Arbetet ett tecken på Guds kärlek"

Du får mycket hjälp - säger du till mig - av den här tanken: hur många handelsidkare har väl inte blivit helgon sedan de första kristnas tid? Och du vill bevisa att det är möjligt även nu ... - Herren kommer inte att överge dig i din uppgift. (Plogfåran, nr. 490)

Dagliga texter

"Det inte är svårt att förvandla arbetet till bön"

Låt oss arbeta, och låt oss arbeta mycket och väl, utan att glömma att vårt bästa vapen är bönen. Därför tröttnar jag aldrig på att upprepa att vi måste vara kontemplativa människor mitt i världen, som ser till att förvandla sitt arbete till bön. (Plogfåran, nr. 497)

Dagliga texter

"Arbetet är människans ursprungliga kallelse"

Arbetet är människans ursprungliga kallelse, en Guds välsignelse, och de som anser att det är ett straff har en sorgligt felaktig uppfattning. Herren, den bäste far som finns, satte den ursprungliga människan i Edens lustgård ‘ut operaretur’ - för att bruka den. (Plogfåran, nr. 482)

Dagliga texter

"Att finna Kristus i världen"

Du behöver utbildning, för du bör ha en djup ansvarskänsla, med vilken du skall främja och driva på katolikernas deltagande i samhällslivet, med vederbörlig respekt för var och ens frihet, och även påminna alla om att de skall leva i överensstämmelse med sin tro. (Smedjan, nr. 712)

Dagliga texter

"Arbeta för att sätta Kristus på toppen av all mänsklig verksamhet."

Vilken verksamhet som helst – oavsett om den mänskligt sett är mycket viktig eller inte – bör bli ett medel för dig att tjäna Herren och människorna: däri består den verkliga omfattningen av dess betydelse. (Smedjan, nr. 684)

Dagliga texter

"Er mänskliga kallelse är en del av er gudomliga kallelse."

Genom att växa och leva som en av oss avslöjar Jesus, vår Herre och vår förebild, att människornas liv – ditt liv –, de vanliga och vardagliga sysslorna, har en gudomlig betydelse som tillhör evigheten. (Smedjan, nr. 638)

Dagliga texter