Meddelande från prelaten (7/7 2017)

Gud förväntar sig av oss kristna att vi sprider evangeliet till alla, i dess ursprungliga renhet och strålande nyhet, med trohet och djärvhet.

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Meddelande från prelaten (7/7 2017)

Enxomil den 7 juli 2017

Medan jag bad i Fatima tillsammans med er alla, gick jag i vår himmelska moders närvaro igenom några utmaningar som vår värld skapar, som är både komplexa och fascinerande. Vad förväntar sig Herren av oss kristna? Att vi möter människors oro och behov för att till alla dem ta evangeliet i dess ursprungliga renhet och samtidigt strålande nyhet. Två fisketurer på Genesarets sjö, i vilka man kan se de kristnas segling under historien, utgör två riktlinjer för denna uppgift: Mästarens energiska inbjudan att vara modiga - ”ro ut på djupt vatten” (Luk 5:4) - och ”det är Herren” (Joh 21:7) som den älskade lärjungen säger, vilket är ett uttryck för den uppmärksamma och finkänsliga trohet som gör att man känner igen Jesus.

Att ro ut på världens djupa vatten innebär inte att man anpassar budskapet eller andan till stundens situation, eftersom Evangeliet redan i sig har kraften att upplysa alla situationer. Det handlar mer om ett kall till att var och en av oss, med våra andliga och intellektuella förmågor, yrkesmässiga kompetens eller livserfarenhet och också med våra begränsningar och brister, anstränger sig för att se hur vi kan bidra mer och bättre till den oerhörda uppgiften att sätta Kristus på höjden av all mänsklig aktivitet. För detta är det nödvändigt att på djupet veta vilken tid vi lever i, vilka krafter som styr den, vad som kännetecknar den och vilka gränser och orättvisor den har. Framför allt är vår personliga förening med Jesus nödvändig, i bönen och i sakramenten. Om vi är det kan vi vara öppna för den helige Andes verkan och på så sätt knacka på våra samtidas hjärtans dörr med kärlek.