Prelatens meddelande (11 mars 2020)

För att förbereda oss för den helige Josefs högtid, kan vi vända oss till honom, "Guds trogne tjänare som ständigt umgicks med Jesus» (När Kristus går förbi, nr 56).

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Prelatens meddelande (11 mars 2020)

Rom den 11 mars 2020

Mina kära: må Jesus bevara mina döttrar och söner!

Eftersom den helige Josefs högtid är så nära, är det möjligt att ha ett större engagemang för denne helige patriark, som var «Guds trogne tjänare som ständigt umgicks med Jesus» (När Kristus går förbi, nr 56).

Efter det att Gud ville vara mer närvarande i den helige Josefs liv, ser vi hur han förbereder sig för att vara hans trogne tjänare: inför inkarnationens mysterium, under flykten till Egypten, vid hemkomsten till Nazareth och när de tappar bort Jesus och han stannar kvar i templet. Vid dessa tillfällen vill Josef acceptera det som Gud ber honom om, även om det inte var det som han först hade planerat och trots att det innebar osäkerhet för framtiden.

Den helige Josemaría fick oss att tänka på att «under sitt livs olika omständigheter, avstår patriarken inte från att tänka, och han avsäger sig aldrig sitt ansvar» (Ibid., nr 42). Låt oss alltid lyda med en trohet som är snar, intelligent och ansvarig, även om vi inte alltid förstår Guds planer helt och hållet. Vi kanske inte alltid förstår dem, men vi kan alltid älska dem, övertygade om att Gud vill vårt bästa. Denna övertygelse får oss att känna oss fria när vi handlar.

Den helige Josef ägnar sitt liv åt att ta hand om Jesus med en faderlig kärlek. Som människa lärde han honom många saker, särskilt yrket. Men han lärde sig säkert mycket av att betrakta detta barn, som var Gud! Vi behöver lära oss allt av Jesus. Han själv säger: «Lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta» (Matt 11:29). Må den helige Josef hjälpa oss att betrakta Jesus i evangeliet och i tabernaklet, så att vi genom jungfru Marias förbön blir mildare och ödmjukare och har mer barmhärtig kärlek. Med den helige Andes hjälp kan våra hjärtan fyllas av en större kärlek till Gud och till andra personer.

De senaste månaderna har många personer drabbats av den epidemi som spritts till olika delar av världen. Påven har nyligen bett oss att «acceptera denna svåra situation med tro, övertygat hopp och brinnande kärlek» (Franciskus, 8/3-2020) och jag önskar detsamma. Låt oss vända oss till den helige Josefs förbön och be honom att utbreda sitt faderliga beskydd över hela världen.

Med all min tillgivenhet välsignar jag er,

er Fader