Prelatens meddelande (10 september 2020)

Den 15 september är det 45 år sedan den salige Alvaro valdes till att vara den helige Josemarías förste efterträdare. Inför denna årsdag föreslår Msgr. Fernando Ocariz att vi tänker på honom som den person som inledde en fortsatt period av trohet till Opus Deis anda.

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Prelatens meddelande (10 september 2020)

Rom, den 10 september 2020

Mina kära: må Jesus vaka över mina barn!

Den 15 september är det 45 år sedan don Alvaro valdes som den helige Josemarías efterträdare. Det var en viktig händelse, eftersom den innebar en fortsatt trohet gentemot vår grundares arv. Den visar oss hur vi kan göra Opus Deis anda levande varje dag i våra liv. Den salige Alvaro inledde denna period med sin personliga trohet. I honom ser vi att heligheten i det vardagliga livet är en gåva från Gud som gör oss lyckliga och som gör dem runt omkring oss lyckliga.

Vad ni skulle kunna göra de här dagarna är att se på den salige Alvaro som en fast klippa –saxum– som vår Fader alltid kunde stödja sig på. Även andra kunde stödja sig på honom. Detta var möjligt först och främst genom hans förening med Jesus Kristus, som var källan till hans trohet, inre frid och glädje. Det kan vara en källa även till var och en av oss, eftersom ”vi är en del av hans liv", som den helige Josemaría sade (Korsvägen, 14:e station). Denna årsdag är ett mycket bra tillfälle att uttrycka vår vilja att även vi ska vara en trogen förlängning i att tjäna Kyrkan och alla människor.

För inte så länge sedan vigdes 29 nya präster i prelaturen. Jag hoppas att vår tacksägelse till Gud för att ha gett dem prästerskapets gåva åtföljs av att vi också ber för dem.

Den 15 september firar liturgin jungfru Marias smärtor. Jag önskar att hon, som var stark när hon stod vid korset, ber vår Herre om att vi personligen också är en trogen länk. På ett eller annat sätt innebär detta att vi är med Jesus på korset, stöttade av Maria.

Med all min tillgivenhet välsignar jag er.

Er Fader