Antal artiklar: 154

Två helgon förenade i kärleken till Jungfru Maria

Deklarationer av biskop Javier Echevarría med anledning av kungörelsen om helgonförklaringen av den salige Juan Diego och den salige Josemaría Escrivá.

Om Prelaten

Biskop Echevarría: Idag vill jag bara säga: Tack!

Deklarationer av Opus Deis prelat efter kungörelse av de nio saligas helgonförklaringar, bland dem, Josemaría Escrivá.

Om Prelaten

Vi måste alla verka för fred

Biskop Javier Echevarría var nyligen i Spanien med anledning av att en kyrka tillägnades den salige Josemaría i Barbastro. Under denna resa bad han att man skulle “hjälpa påven i hans bön om fred, genom att fasta den 14 december och genom att be för frukterna av mötet med världsreligionernas representanter i Asissi den 24 januari.”

Om Prelaten

Jag ber Gud om ett fredens mirakel

Opus Deis Prelat kommenterade vid avslutning av läsningen av dekretet om godkännandet av miraklet tillskrivet den salige Josemaría att, ”detta är ett stort glädjeämne för mig". Han tillade: ”Idag - några få dagar före Jul - ber jag Gud om ett fredens mirakel. Må Han ge oss den fred och den frid som ibland verkar ouppnåelig.”

Om Prelaten