Vi måste alla verka för fred

Biskop Javier Echevarría var nyligen i Spanien med anledning av att en kyrka tillägnades den salige Josemaría i Barbastro. Under denna resa bad han att man skulle “hjälpa påven i hans bön om fred, genom att fasta den 14 december och genom att be för frukterna av mötet med världsreligionernas representanter i Asissi den 24 januari.”

Biskop Echebarría, Biskop Omella och Biskop Echevarría, under vignigen av en Kyrka åt den salige Josemaría i Barbastro

Opus Deis prelat sa även att “det uppriktiga samförståndet mellan nationer och sociala grupper är en gudomlig gåva som vi måste be om med tro och uthållighet, utöver att var och en verkar för fred, för det är en uppgift som anförtros alla.” Han menar att “om det fattas övernaturligt sinnelag, om man inte tänker på att Jesus Kristus har besegrat djävulen och synden, då är uppgivenheten och pessimismen logiska”.

Angående våldet och situationer av osäkerhet eller ångest, hänvisade biskop Echevarría till det apostoliska brevet Novo Millennio Ineunte och försäkrade att ”det är dags att modigt kasta sig ut i alla världens hav, att personligen medverka - utan rädsla varken för någon eller något - till samhällets nya evangelisation. Vi måste lämna den trygga inaktivitetens och bekvämlighetens hamn, som så många gånger håller oss tillbaka och säga med Johannes Paulus II duc in altum!, ut på djupt vatten!”.

En månad före den salige Josemarías hundraårsjubileum, påpekade biskop. Echevarría att huvudsyftet med denna årsdag “är att många människor närmar sig Gud och upptäcker det kristna livets glädje”.

Han sade också att “Opus Deis grundare använde all sin tid till att förkunna Kristus och påminde om att man kan vara helt och hållet Kristi lärjunge mitt i världen. Hundraårsjubileet måste bli som ett eko av denna kristna radikala sanning, som fyller livet med mening och glädje”.

Prelaten betonade “hundraårsjubileets kyrkliga betydelse. Minnet av en person som tillhör hela kyrkan, och till vars förbön många personer tillhörande de mest skilda miljöer vänder sig, rörda av hans exemplariska uppfyllande av Guds vilja”.